HotFreeBooks.com
Hinduism and Buddhism, An Historical Sketch, Vol. 3 (of 3)
by Charles Eliot
Previous Part     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
Home - Random Browse

Thsang-yang-Gya-thso, III. 366

Thugs, I. lxxxix; II. 277

Thu-'Nam, III. 94

Thunder, Ministry of, III. 225

Thuparama Dagoba, III. 16

Thurston, I. 90; II. 171, 225

Tibet, I. xiii, xxiv, xxvii, xcii, 212, 238, 248; II. 17, 19, 23, 32, 82, 100, 111, 122, 127, 128, 129, 278; III. 8, 192, 199, 200, 207, 210, 214, 260, 263, 276, 278, 329, 345 sq.

Tibetan Canon, I. 276; II. 47, 57, 372-381 Chronicles, III. 211

Tibetan manuscripts, III. 192 translations, II. 74, 95, 103, 111, 280, 350, 352. See also Kanjur, Lamaism, Tanjur, Tantrism

Tibeto-Burman languages, II. 279; III. 46

Tien (Shang Ti), I. 7; III. 216

Tien-shan, III. 192

Tien-t'ai, II. 51; III. 238, 258, 261, 287, 303, 310, 311 sq., 336

T'ientsin, III. 319

Tigaria, II. 114

Ti-Kuan, III. 312

Tiladhaka, II. 17

Ti-lo-shi-ka, II. 105

Timur, I. 29

Tinnevelly, I. 26; II. 222, 237

Tipitaka. See Tripitaka

Tirokuddasuttam, III. 92

Tirhut. I. 87, 113; II. 117

Tirthankara, I. 110, 119, 343; II. 153; III. 307

Tirumalar, II. 204

Tirumangai, II. 231

Tirumurai, II. 215, 220

Tirupati, II. 240

Tiruvacagam, I. xlv, xc; II. 215, 217, 219, 221, 232; III. 418

Tiru-vay-mori, II. 231

Tisastvustik (Turkish), III. 356

Tissak, III. 43

Tissa Moggaliputta, I. 256, 259, 261, 271

Ti-tsang, II. 18, 24; III. 221, 321, 327, 446

Titthiya school, I. 97

Tjandi Arjuno, III. 167 Bimo, III. 167 Djago, III. 159, 165, 168 Kalasan, III. 165 sq. Mendut, III. 165 Plaosan, III. 165 Sangasani, III. 168 Sari, III. 165

Tjantakaparva, III. 172

Tjitjatih River, III. 158

Toba Hung, III. 252

Toba Tao, III. 252

Todar Mall, I. 31

Toemapel, III. 158, 159, 168

Tokhara, III. 202

Tokharian (Tokhari), III. 191, 202, 206, 213, 221

Tokmak, III. 198

Tokyo, III. 290

Toleration, I. xcii, xciv, 158, 178

Tolo-Pu-sa, II. 17

Tomara dynasty, I. 29

Tone inflexion, III. 81

Tonkin, III. 340

Tooth (Buddha's), III. 22-28, 277

Toramana, I. 25

Tortoise (incarnation), II. 147

T'oumu, II. 18

Toungco, III. 48

T'oung Pao, II. 78, 88; III. 183, 213, 217, 248, 280, 292, 297, 324, 335, 349, 350, 353, 384

Tour in search of Sanskrit manuscripts, II. 127

Towers of Fame and Victory, I. 120

Toyog, III. 189

Trade routes, I. xii, xxvi; II. 139; III. 100, 106, 155, 188, 189, 197, 203, 263, 415, 430

Trailokyasara, III. 114

Trailokyesvara, III. 116

Traiphum, III. 99

Tran dynasty, III. 341

Translations of the Dhamma Sangari, I. 281

Transliteration (Chinese system), III. 300 sq.; (Tibetan system), III. 347, 377

Transmigration. See Metempsychosis, Reincarnation, Samsara

Trapusha, III. 215

Travancore, I. 26; II. 147, 222

Triad, II. 23, 30, 164, 204; III. 122

Triad (Chinese Scriptures), III. 317, 327

Tribal divisions, II. 178

Tribes and Castes of the Central Provinces, II. 261, 266

Trichinopoly, I. 17, 26; II. 235

Trichur, II. 207

Trika (tripartite), II. 223

Trikaya, II. 32, 84; III. 181, 388

Trilokasara, I. 117

Trimurti, I. 57; II. 164; III. 176, 180

Trinh, III. 341

Trinity, I, 310; III. 122, 421, 451

Tripitaka (Tipitaka), I. 51, 117, 128, 242, 258, 261, 271, 276; II. 78, 81, 84; III. 14, 51, 56, 65, 81, 83, 86, 88, 98, 217, 237, 248, 356. See Chinese Tripitaka

Triratna, III. 343

Trita, III. 425

Tritresta, III. 155

Tritsus, I. 20

True Law, the, I. 217

Trut-Thai, III. 93

Tsa, III. 296

Tsai Hsin, III. 213

Tsai-Li, III. 319

Tsang province, III. 364

Tsangspa-dKarpo, III. 392

Tsao Tung, III. 309

Tsarma, III. 211

Tseng-i, III. 296

Tshe-Mara, III. 350

Tsi-lu (Chi-lu), III. 287

Tsin dynasty, III. 103, 104, 249, 314

Tsin (former) State, III. 250

Tsong-kha-pa, I. xxvii; III. 276, 358, 381, 388, 398

Tsui Hao, III. 252

Tsung, III. 303

Tsung-men, III. 306, 310

Tsung-n'en-t'ung-yoao-hsu-chi, III. 307

Tsu-Shih, III. 306

Tu-Chi, III. 290

Tu Fa Shun, III. 315

Tughlak dynasty, I. 29

Tukaram, I. xc; II. 161, 244, 245, 255, 258; III. 427

Tukhara, III. 297

Tulsi Das, I. xlv, lxxv, lxxxi, xc, c; II. 150, 152, 191, 245 sq., 282

Tumed, III. 362

T'ung, III. 311

Tungabhadra, I. 30

Tun-huang, III. 189, 192, 193, 197, 210, 301, 446

Turanian invasions, I. 35

Turfan, II. 22; III. 190, 198, 200, 205 sq., 297, 356

Turiya, I. lxiii, 83

Turkestan, II. 24, 54, 56; III. 380, 458

Turki dynasties, I. 28; III. 456

Turkish, I. 20; III. 192, 215

Turkomans, I. 23

Turks, III. 198, 199

Turnour, III. 21, 25

Tusita heaven, I. 174, 261, 342; II. 7, 67; III. 20, 24, 220

Tutelary deities, III. 391 sq.

Tvashtri, I. 57

Two visits to Tea Countries of China, III. 27

Tylor, I. 304

Tzu-An, III. 280

Tz'u-en-tai-shih, III. 315

Tz'u-en-tsung, III. 315

Tzu Liang, III. 253

Uccheda, II. 43

Udana, I. 133, 157, 160, 226, 296; III. 214, 296, 372, 373

Udanavarga, III. 295

Udandapura, II. 111

Udayadityavarman, III. 110, 119

Udayana (king), II. 85

Uddaka Ramaputta, I. 135, 136, 303, 316

Uddalaka Aruni, I. 75, 81, 92; II. 308

Udeypore, III. 116

Udgatri, I. 69

Udhaccam, I. 227

Udipi, II. 240

Udyana, II. 22, 93, 96, 100, 109, 126, 127, 278; III. 213, 254, 300, 349, 398

Ugra. III. 146, 382

Ugrasena, king, III. 452

Uighur, I. 276; II. 54, 89; III. 189, 192, 198, 200, 206, 210, 215, 263, 356

Ujjain, I. 25; II. 108

Ujjeni, II. 227

Ujjhebhaka, II. 59

Ukkala, III. 50

Ukko, I. 9

Ullambana, III. 264

Uma, II. 216, 218; III. 114, 146, 147

Uma Haimavati, II. 277

Umapati, II. 184, 221

Underhill, I. 136, 308; II. 275

Uniformity (Hinduism), II. 167, 177

United Provinces, I. xlviii, 87, 132; II. 108, 194

Universal Mother, II. 287 Religions, I. 123; II. 124

Upadana, I. 208 sq.

Upadesa Sastra, II. 78

Upadhis, II. 313

Upadhyaya, III. 330

Upagamas, II. 205

Upagupta, I. 269, 271; II. 80; III. 307

Upajjhaya, I. 244

Upaka, I. 110

Upakaraka, I. 208

Upali, I. 155, 256, 257, 288 (abbot), III. 36

Upanishads, I. xvi, liv sq., lxxiii, lxxvii, lxxix, 20, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 62, 66, 72, 74 sq., 92, 104, 108, 129, 159, 192, 209, 286, 288, 297, 305, 306, 310, 331; II. 48, 74, 151, 154, 186, 187, 201, 208, 229, 232, 234, 238, 240, 270, 280, 281, 293, 305, 308, 321; III. 175, 246, 305, 462

Upapuranas, II. 285

Upasaka, I. 249; III. 245

Upasakadasah, I. 116

Upasampada, I. 244; III. 328

Upatissa, I. 155

Upavasatha days, II. 104

Upeksha, III. 173

Upendra, II. 156

Uposatha days, I. 243, 244, 250, 257, 270; III. 41, 42, 59, 63, 72, 89, 124, 130, 332, 389

Upper Chindwin, III. 53

Ural Altaic languages, I. 20

Urga, III. 360, 369, 398

Uroja, II. 147

Ursprung der Linga Kultus, II. 143

Urumtsi, III. 192, 200

Uruvela, I. 136, 146, 168, 257

Ushas, I. 62, 63

Ushnisha-vijaya, III. 394

Ushnisha-vijaya-dharani, II. 125

utpada, II. 43

Utpala, II. 223

Utsarpini, I. 107

utsavavigraha, II. 173

Utsu-kan-kulgan, II. 3

uttama-yana, II. 3

Uttara, III. 50

Uttara-dhyana, I. 111, 112

Uttaradyayana, I. 117; III. 439

Uttarajiva, III. 57

Uttara Mimamsa, II. 291, 310

Uttarapathaka, I. 261

Uvasagadasao, I. 99, 116

Vac, II. 181

Vacanamritam, II. 252

Vacaspatimisra, II. 95

Vaccha, I. 230

Vadagalais, II. 163, 235 sq., 243

Vaeddhas, III. 13

Vagisvara, II. 19

Vagvati mahatmya, II. 119

Vai-bhashika, I. 260; II. 82, 89, 90, 102; III. 379

Vaidehi (queen), II. 30

Vaidika Karmakanda, II. 190

Vaidurya, III. 327

Vaikhanasagama, II. 190

Vaikuntha, II. 196 Natha, II. 260

Vaipulya Sutras, II. 48, 54, 103

Vairocana, II. 19, 26, 27, 126, 198; III. 166, 172 sq., 211, 337, 350, 385, 395

Vairocana-rasmi-pratimandita, II. 27

Vaisali, I. 111, 114; II. 17

Vai-seshika (philosophy), I. 109; II. 95, 291, 292, 304

Vaiseshikam, III. 44

Vaishnava, Vaishnavism. See Vishnuism, Vishnuites

Vaishnavism and Saivism, II. 152, 153, 157, 202, 242, 248, 256, 262

Vaishnavite Reformers of India, II. 232, 237

Vaisravana, III. 209, 392

Vaisvanara, I. 57 (Agni)

Vaisya, I. 34; III. 183 (Visias)

Vaitulya sect, III. 40, 41

Vajapeya, II. 171

Vajira, I. 190; III. 40

Vajjians, I. 161, 162, 166, 257, 258

Vajjiputta school, III. 19

Vajra, III. 122

Vajrabodhi, II. 21; III. 264, 317

Vajracarya, II. 119

Vajracarya-arhat-bhikshu-buddha, II. 119

Vajracchedika, II. 41; III. 191, 276, 283, 301, 374, 378 (diamond-cutter)

Vajradhara, II. 23; III. 389, 391

Vajradhatu, III. 317

Vajragarbha, II. 55

Vajrakaya, II. 32, 123

Vajrapani, III. 122, 391, 392

Vajrasattva, II. 23, 26, 32; III. 389, 391

Vajravarahi, III. 394

Vajrayana, II. 4; III. 40, 386

vak, III. 181

Valabhi, I. 117; II. 105

Valavati, II. 15

Valentinus, III. 445

Vallabha, I. xlv; II. 230, 244, 248, 253

Vallabhacarya, I. 42; II. 147, 176, 185, 245, 248 sq., 251, 268, 290

(De la) Vallee-Poussin, II. 9, 11, 32, 48, 85, 89, 121, 122, 315; III. 331, 373, 387

Valmiki, II. 246

Vama-carins, II. 283, 284 (left-handed celebrants)

Vamadeva, II. 198

Vamana, II. 151, 193; III. 106

Vama Siva, III. 119

Vamsavali, II. 119

Vanaprastha, I. 89

Vanga, II. 279

Van-mien, III. 344

Varaha-Samhita, II. 195

Varahi Tantra, II. 190

Varamudra, II. 16

Varana Purana, II. 193

Vardhamana, I. 105, 111, 112

Varieties of Religious Experience, I. 309; II. 161

Varna, II. 178; III. 113

Varnapitaka, I. 293

Varuna, I. 57, 60, 88, 103; II. 28, 270

Vasana, II. 44

Vasantotsava, II. 270

Vasavadatta, II. 98

Vasco da Gama, I. 15, 31

Vasilief, II. 81, 90, 92

Vasishka, II. 64

Vasishtha, II. 152

Vasita, III. 355

Vassa, I. 149, 245; III. 81, 90, 131, 332

Vasu, Nagendranath, II. 114

Vasubandhu, I. xxxviii, 260; II. 48, 59, 64 sq., 83 sq., 102, 123, 169, 306; III. 52, 108, 123, 157, 166, 176, 220, 285, 286, 294, 307, 315, 376

Vasudeva, I. xliii, 24, 113; II. 64, 153, 154, 162, 180, 194 sq., 200, 228, 233, 245

Vasugupta, II. 225

Vasumitra, II. 78; III. 307

Vasus, I. 57

Vatapi, I. 26, 27, 114

vatsalya, II. 255

Vat-si-jum, III. 84

Vattagamani, I. 285; II. 50; III. 19, 31, 33

vatthu-vijja, III. 232

Vayu, I. 63; II. 239, 240

Vayu Purana, I. 15; II. 187, 202

Vayustuti, II. 241

vedana, I. 188

vedaniya, I. 107

Vedanta (Philosophy), I. xxxii, lii, cii, 47, 235, 302; II. 202, 208-225, 235, 268, 292 sq., 307-317 Desika, II. 195, 236, 237 Sutras, II. 202, 208, 229, 230, 233, 238, 255, 282, 305, 314

Vedartha Pradipa, II. 233 Sangraha, II. 233

Vedas (Jain Canon), I. 117

Vedas (Vedic religion), I. xv, xxxvi, lxxiv, 3, 40, 42, 67, 77 sq., 89; II. 136 sq., 186, 202, 236, 292 sq.; III. 186, 419

Vedasastras, II. 67

Vedic Index, I. 134; II. 153

Vedic Rites, II. 171

Vegetation deity, II. 156

Vemana, II. 219

Vena (king), I. 36, 88

Vengi, I. 27; III. 51, 156

Venhu, I. 103; II. 137 (Vishnu)

Venkatesvara, I. 105

Vepulla (Mt.), I. 103

Verethragna, I. 63

Vernacular, literature, and language, I. xxiv, xlv, 40; II. 119, 241, 243, 244; III. 65

Vesali, I. 150, 159, 162 sq., 169, 254, 255, 257, 290

Vessabhu, I. 342

Vessantara, II. 10

Veth, III. 182

Vethadipa, I. 169

Vetulyaka sect, I. 260, 261, 293; II. 48, 67; III. 20, 40

Vetulyas, III. 19, 32

Vibbhajavadin sect, I. 261, 262, 276, 291, 298

Vibhangas, III. 21

Vibhasha, II. 79, 82, 89

vibhinnamsa, II. 255

Vibhu, III. 114

vici-kiccha, I. 227

Vidarbha, II. 85

viddhi, III. 117

Videha, I. 36, 87, 94, 161

Vidhi, II. 195

Vidudabha, I. 161

Vidya, II. 204

Vidyabhushana, Satischandra, II. 65, 94, 105, 111; III. 376

Vidyadharis, III. 182 (widadaris)

Vidya-karaprabha, III. 379

Vidyamatra, III. 315

Vidyapati, II. 244, 253

Vier philosophische Texte des Mahabharatam, II. 187

Vighnotsava, III. 172

Vihara, I. 119, 245; II. 257; III. 149, 193, 212. See also Monasteries

Viharo, I. 210

Vijaya, II. 149; III. 5, 12

Vijaya (Champa), III. 138 Bahu, III. 33

Vijayaditya (king), III. 116

Vijayanagar, I. xli, 19, 30, 31; II. 210, 212, 249; III. 456

Vijayapur, III. 58

Vijayasambhava (king), III. 207, 211, 212

Vijayesvara, III. 116

Vijnana Bhikshu, II. 303

Vijnanamatra, III. 315

Vijnanavadin sect, II. 37

Vikramaditya, I. 25; II. 88

Vikramasila, II. 111, 112, 128

Vikrantavarman, III. 140, 143

Vikriti, II. 297

Village deities, I. 100, 103

Village Gods of Southern India, II. 213, 276

Villemereuil, III. 111

Vimala, II. 11

Vimala Dharma (I and II), III. 27, 36

Vimalakirti Sutra, II. 84

Vimana vatthu, I. 280, 289

Vimar'sini, II. 222

Vinaya, I. lxxv, 97, 129, 130, 135, 155 sq., 161, 224, 239, 241, 244, 245, 256 sq., 263, 277 sq.; II. 48, 57, 71, 72, 80, 82, 99, 102, 125; III. 21, 29, 62, 191, 285, 292, 296 sq. (Hinayana), 322, 373

Vinaya Pattrika, II. 245 Pitaka, III. 13, 59, 284, 373

Vinaya-vibhasha-Sutra, II. 78

Vindhya mountains, I. 20; II. 277

Vindhyacal, II. 277

Vindhyesvari (Maharani), II. 277

Vinnana, I. 189, 190, 197, 198

Vipakasrutam, I. 116

Vipassana, I. 313; III. 131, 310

Vipassi, I. 342

Virabhadra, II. 140; III. 391

Virapura, III. 140

Vira Saiva Brahmans, II. 227

Virgil, I. lv

Virincivatsa, II. 87

virya, II. 196; III. 173, 304

Visakha, I. 153, 159, 251

Vishnu (Vishnuism), I. xxxiv sq., xl sq., lxxi, lxxiv, lxxx, 17, 36, 47, 48, 57, 103, 343 (incarnations); II. 33, 113, 115, 130, 136-165, 182, 228 sq.; III. 43 (Ceylon), 97 (Siam), 146 (Champa), 167, 173, 176 (Java), 186 (Bali), 392 (Tibet), 419

Vishnu Buddha, III. 181

Vishnu Dharma, II. 187, 228

Vishnuites (sects), I. 115; II. 115, 128, 140, 177 (Baishnabs), 179 sq., 186 sq., 228 sq., 242 sq.

Vishnukarma, III. 96

Vishnuloka, III. 114

Vishnu Purana, I. 218; II. 28, 146, 148, 155, 157, 186, 187, 228, 234, 306; III. 425

Vishnu-Siva, III. 113. Cf. Harihara

Vishnusvami, II. 248

Vishnu Vardhana, III. 159, 168

Visishtadvaita (philosophy), II. 229, 233, 234, 316 sq.

Visser, II. 24; III. 221

Visuddhi-Magga, III. 29, 30, 45

Visvaksena, II. 233

Visvamitra, I. 36

Vithalnath, II. 251

Vittala Deva, II. 233

Vitthala, II. 161, 257

Vittoba, II. 161, 257

Vivagasuyam, I. 116

vivartavada, II. 264, 318

Vivasvat, I. 57

Viveka (king), II. 237

Vivekananda (Svami), I. xlvii

Viyahapannatti, I. 116

viyanga, III. 454

Vocan (Vochan inscript.), I. xxviii; III. 108, 138 sq.

Voharaka Tissa (king), III. 19

Voharatissa, III. 40

Vrah Kamrata, III. 121

Vrah rupa, III. 115

Vrah Vinasikha, III. 117

Vriddha Harita Samhita, II. 163

Vrikats, II. 256

Vrindavana, II. 154

Vrishabha, II. 225

Vrishnis (sept), II. 154, 194 sq.

Vritra, I. 59

Vritrahan, I. 63

Vritta-sancaya, III. 158

Vulcan, I. 56

Vulture's Peak (sermon, etc.), I. 157; II. 29, 49, 51, 55

vyakarana, II. 55

Vyakhyaprajnapti, I. 116

Vyakhyatantra, III. 377

Vyasakutas, II. 241

Vyuha, II. 196 sq.

Wachsberger, III. 194

Waddell, I. 212, 336; II. 16, 50, 128; III. 329, 347, 349, 361, 370, 371, 373, 380, 383, 389, 394, 395, 398, 400

Waguru (king), III. 66

Wahabis, III. 458

Wainamoinen, I. 67

Waleri, III. 168

Walleser, II. 51, 74, 85, 86, 315, 373

Wan, III. 278

Wang An Shih, III. 259

Wang-Chen, III. 277

Wang Chin, III. 264

Wang dynasty, III. 337

Wang Hsuan Ts'e, III. 260

Wang-Wei, III. 261

Wang Yang Ming, III. 272

Wan-li, III. 226, 279, 363

wanphra:, III. 92

Wan Ti, III. 289

Warren, I. 190, 212, 252, 320

Wartal, II. 175, 259

Was. See Vasso

Wassiljen, III. 283

Wat, III. 88 Chern, III. 85 Pho, III. 97 Somarokot, III. 85

Watanabe, II. 55

Watters, I. 258; II. 15, 22, 23, 33, 51, 61, 76 sq., 80, 82 sq., 92, 126; III. 5, 21, 25, 45, 148, 156, 211, 240, 285, 300, 307, 315, 326, 453

Weber, I. 116; II. 176; III. 423

Wei, II. 171; III. 204, 206, 249, 252 sq., 257

Wei Ch'ih, III. 209

Wei-ch'ih I-seng, III. 195

Wei-ch'ih-Po-chih-na, III. 195

Wei Hsieh, III. 242

Wei-lueh, III. 245

Wei-shih-hsiang-chiao, III. 315

Wei-to, III. 326

Wells, H.G., I. ciii

Die Welt als Wille und Vorstellung, I. 236, 309

Wema Kadphises, II. 202

Wen Hsuan Ti, III. 251

Wen Shu, II. 19; III. 327

Wen-ti (Emperor), III. 252

Westcott, G.H., II. 262 sq.

Western Tsin dynasty, II. 52; III. 203, 249

Wheel of Causation, I. 49

Wheel of Life, I. 212

Wheel of Righteousness, I. 143

White Brahma, III. 392

Whitehead, II. 213, 276, 394

White Horse Monastery, III. 244, 248, 249

White Huns. See Huns

White Lotus school, III. 314, 319

White Tara, III. 383, 394

Widow-burning (Sati, Suttee), I. lxxxviii; II. 168; III. 192

Widow's Mite, III. 437

Wiedemann, II. 122

Wieger, I. 173; II. 284, 320; III. 241, 259, 266, 267, 294, 304

Wihan, III. 89

Wilde, Oscar, II. 236

Williams (Monier), II. 277

Wilson, H.H., II. 155, 262

Wilwatikta, III. 160

Windisch, I. 143, 282

Winternitz, I. 134, 286; II. 55, 83, 84, 87, 118, 169, 187, 283

Wisdom, God of, II. 145

Wodeyars of Mysore, II. 226

(The) Woman of Samaria, III. 439

Women (status), I. 112, 158, 248, 251; II. 123, 160, 168, 232, 250, 251, 275 sq., 285; III. 56, 97. See also Nuns

Wong Madjapahit, III. 183

Wordsworth, I. lv

World Religion (Buddhism as), I. 177

Worship of Relics. See Relics

Wright, II. 116

Writing (art of), I. 287. See also Alphabets, Inscriptions

Wu dynasty, III. 105, 109

Wu, Empress, III. 260, 289, 315

Wu Hou, III. 260

Wu-i (Hinayanist), II. 93

Wu-K'ung, III. 199, 202, 205, 262

Wu province, III. 364

Wu-t'ai-shan, II. 20, 21; III. 221, 321

Wu-Tao-tzu, III. 242, 261, 263

Wu-Ti, I. 265; III. 105, 161, 163, 196, 203, 208, 237, 253 sq., 289, 304

Wu-Ti (Northern Chan), III. 257

Wu Tsung, III. 258, 267, 268, 273, 278

Wu-wei, II. 42

Wu-wei-chiao, III. 318

Wu-yu, III. 300

Xerxes, III. 432

Yadavas, I. 30; II. 113, 154, 194

Yadriccha-vadins, I. 98

Yajakas, III. 118, 125

Yajna, I. 63

Yajnasri, king, III. 102

Yajnavalkya, I. lxxiii, 75, 79, 80, 83, 84, 93, 159, 298, 308

Yajurveda, I. 53, 93; II. 141, 277

Yaka-kulgan, II. 3

Yakkhas (Yakshas), I. 6, 102, 103; III. 13, 174, 393

Yama, I. 62, 103, 337; III. 174, 175, 225, 392

Yama (restraint), I. 305, 393

Yamaka, I. 229, 234

Yamalas, II. 282

Yamantaka, III. 389, 391, 392

Yamdok (lake), III. 394

Yamuna, II. 159; III. 113

Yamunacarya, II. 195, 232

Yana, II. 4. Cf. Hinayana, Mahayana

Yang, II. 278, 289

Yang ( = God, in Malay), III. 183

Yang-Ti, III. 289

Yang Tikuh inscript., III. 109

Yangtse, III. 255, 269

Yang-wen Hiu, III. 303

Yannur, I. 126

Yantras, II. 280

Yao Ch'a, III. 255

Yao Ch'ung, III. 262

Yao Kuang Hsiao, III. 276

Yarkand, I. xxvi, 24; II. 76; III. 200, 202, 211

Yasa, I. 134, 145, 185, 257

Yashts, II. 28

Yasna, I. 63

Yasoda, II. 154

Yasodhara, I. 174, 301

Yasodharman (king), II. 148

Yasomitra, II. 89

Yasovarman, III. 115, 119

Yatis, I. 113, 119, 121

Yatras (religious dramas), II. 230

Yava, III. 152

Yavadi, III. 153

Yavadvipa, III. 140, 152

Yavakoti, III. 152

Yavanas, I. 23; II. 69

Yazawin (Chronicle), III. 65

Yellow Church, III. 358, 364, 383, 393, 398 sq.

Yen-lo, III. 225

Yenta, III. 361

Yeses, III. 366, 367

Yeses Hod, III. 352

Ye'ses-sde, III. 379

Yethas, II. 96

Yezd, I. 69

Yi-dam, II. 122, 391

Yin, II. 278

Ying Tsung, III. 277

Ying-yai-Sheng-len, III. 160

Yoe, III. 49

Yoga (philosophy), I. xlviii, 73, 201, 302 sq.; II. 128, 152, 189, 201, 202, 216, 224, 240, 291, 292, 296, 303 sq.; III. 146, 173

Yogacara, I. 193, 260, 303; II. 37 sq., 42, 83, 87, 88, 90, 91, 103

Yogacaryabhumi sastra, III. 213, 284, 285

Yogacharya (Asanga's system), I. xxxix; II. 3, 306. See Asanga

Yogaddhyana, III. 146

Yogasastra, III. 213

Yoga-vasishtha-ramayana, II. 187

Yogini Tantra, II. 280, 289

Yoginis, II. 286

Yogis, I. lxv, 72, 303; II. 294

Yomma: rat (Yama), III. 96

Yonanagaralasanda, III. 18

Yonas, I. 268

Yo-shih-fo, III. 327

Yuan, III. 253, 311

Yuan (Annals, dynasty), III. 159, 234, 272, 273, 282, 289, 301, 310, 318, 324, 338, 357

Yuan Chwang, I. 258; II. 76; III. 5

Yuan-Jen-lu, III. 288

Yuan Tao, III. 267

Yuan Ti, III. 257

Yucatan, III. 169

Yu-Chao-En, III. 264

Yueh-chih, II. 20, 64, 109; III. 197, 201, 212, 213, 218, 248. See Kushan

Yueh-teng-san-mei-ching, II. 55

Yugas, I. 46

Yu-lau-p'en, III. 264, 332

Yule's Marco Polo, I. 305; II. 320; III. 25, 124, 277

Yunga-Cheng, III. 237

Yung-Lo, III. 276, 278, 287, 359

Yun Kang, III. 252

Yun Men, III. 309

Yunnan, III. 46, 81, 262, 349

gYun-ston-rDo-rje-dpal, III. 357

Yu-pien, III. 300

Yu Ti, III. 228

Yuzunembutsu sect, III. 404

Zaingganaing, III. 59

Zaotar, I. 63

Zarathustra, II. 156

Zarmanochegas, III. 431

Zedi, III. 74, 89 (chedi)

Zen, I. 233, 322; II. 46; III. 269, 306, 405

Zervan, III. 215

Zeus, I. 63

Zinda Kaliana, II. 147 Ghazi, III. 459

Zohar, the, III. 462

Zo-jo-ji Library, III. 290

Zoroaster (Zoroastrian religion), I. xv, 52, 63; II. 70, 275; III. 202, 209, 213, 216, 218 sq., 263, 419, 449 sq.

Zoroastrian Gathas, I. 51, 52 Theology, II. 275

THE END

Previous Part     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
Home - Random Browse