HotFreeBooks.com
Hinduism and Buddhism, An Historical Sketch, Vol. 3 (of 3)
by Charles Eliot
Previous Part     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15     Next Part
Home - Random Browse

Itivuttaka, I. 216; III. 299

I-tsing, I. 258; III. 268, 329

Iyarpa, II. 232

Iyengar, Srinivas, II. 316, 320

Jackson, III. 156 (Williams), III. 450

Jacobi, I. 105, 116, 303; II. 74, 306, 311

Jade Emperor, the, III. 342

Jaffna, III. 26

Jagadguru, II. 210

Jagannath, I. 30; II. 114, 176, 238, 254, 267; III. 134

Jagat Gauri, II. 276

Jagatpati, III. 114

Jag-jivan-das, II. 266

Jag-manderlal Jaini, I. 105, 106, 117

Jahn, II. 238

Jaimini, II. 291, 310

Jain (Jainism), I. xix, xli, 28, 35, 49, 72, 95, 105, 106-123, 158, 225, 241, 252, 268, 302; II. 69, 94, 97, 100, 110, 123, 128, 162, 212, 214, 215, 230, 242; III. 19, 44, 178

Jain Literature, I. 95, 116, 286

Jaintia Parganas, II. 286

Jaipur, II. 266

Jalalu-'d-din er-Rumi, III. 461

Jalandhara, II. 78

Jambal, II. 368

Jambudvipa, III. 106, 425

James, Gospel of, III. 442

James, William, I. lxix, cii, 190, 309; II. 161

hJam-pahi-dbyans (Jamyang), II. 19

Janaka, king, I. 36, 87, 94

Janapada, III. 118

Jangams, II. 227

Jan Teng, III. 246

Janussoni, I. 223

Japan, I. xiii, lxxxii, lxxxiii, 7, 202, 212, 238, 248, 259; II. 19, 128; III. 9, 85, 290, 314 sq., 402 sq.

Japanese Tripitaka, III. 217, 291

Japji, II. 267

Jaras, II. 154

Jarasabda (Jarasastra), III. 453

Jarasandha, II. 193

Jataka, I. xxx, 157, 271, 279, 333; II. 97; III. 42, 84, 102, 103, 166, 242, 284, 430, 441 Nidana, III. 282

Jati, I. 208; II. 178

Jatilas, I. 146

Jats, II. 271

Jaunpur, I. 29, 30

Java, I. xi, xiii, xxvii, xxix; II. 4, 19, 27, 32, 118; III. 6, 102, 103, 123, 140, 141, 151 sq., 457

Javakumara, II. 153

Jayadeva, II. 230, 253

Jaya Hari Varman, III. 143, 147 Indravarmadeva, III. 142, 149

Jaya Khya, II. 196

Jaya Samhita, II. 195 Simhavarman, III. 141

Jayasthiti, II. 117

Jayaswal, II. 148

Jayata, III. 307

Jayavarman, III. 105, 109 sq., 134, 179

rJe-btsun-dam-pa, III, 363

Jehangir, I. 30, 31, 90; II. 270

Jehol, II. 15

Jehovah, I. 8, 62, 183

Jejakabhukti, I. 27

Jelaluddin, III. 456

Jenghiz Khan, III. 353

Jen Hsiao, III. 288

Jen Tsung, III. 270, 274, 289

Jerome, III. 414

Jerusalem, I. 181; II. 107

Jetaka, II. 85

Jetavana, I. 151, 343; II. 56; III. 21, 33, 41

Jews, I. ci, 122, 181, 238; III. 424, 433, 434, 436, 461 sq. See also Kabbala

Jeyyapura, III. 58

Jhana, I. 307, 311 sq.

Ji, III. 404

hJigs-med-nam-mka, III. 381, 392

Ji-jitsu-shu, III. 304

Jina, I. 46, 110, 122; II. 26, 198; III. 123, 149

Jinagupta, III. 292

Jinamitra, III. 379

Jinaputra, III. 173

Jinasena, I. 114

Jinendra, III. 142

Jiva, I. 107, 188, 197; II. 239, 312

Jivaka, I. 153

Jivaka Cintamani, I. 118

Jiziya, III. 456

Jizo, II. 24; III. 221

Jnana, II. 128, 189, 196; III. 149

Jnana-bhramsa, I. lxxix

Jnana-kanda, III. 444

Jnanamritasara, II. 195

Jnanapada, II. 205

Jnanaprasthanasastra, I. 299; II. 79, 81, 89; III. 286

Jnanavaraniya, I. 107

Jnanavarishtha, II. 152

Jnanesvara, II. 257

Jnanodaya, III. 28

Jnata, I. 111

Jnatadharma Katha, I. 116

Jodo, II. 28, 60; III. 404

Johnston, II. 18; III. 238, 325, 329, 333

Jolly, III. 41, 66

Jones, Rufus, II. 313

Josaphat, III. 442

Juan-Juan Huns, III. 208, 212

Judaism. See Jews

Judgment, the, I. 228

Ju-lai, I. 133; III. 216

Julian, II. 287

Julien, I. 275; II. 3, 56; III. 105, 300, 330

Jumna, I. 25

Jupiter, I. 63

Jus primae noctis, III. 127

Juynboll, III. 158, 171, 182

Ka, I. 218

Kaaba, II. 267

Kabbala, I. lv, ci; III. 401 sq.

Kabir, I. lxxii, xc, 226; II. 162, 243, 244, 262 sq., 274; III. 419, 457

Kabir Panthis, I. xliv; II. 151, 185, 212; III. 422, 427

Kabul, I. 24; III. 193, 202, 297

Kaccayana, III. 45

Kachiyappa, II. 220, 221

Kadamba dynasty, III. 51

Kadampa, III. 398

Kadanbari, II. 97

Kadianis, I. xlvi

Kadphises, I. 23, 24

Kadur, II. 227

Kailasa, I. xcii, 27; II. 145, 206, 223; III. 97

Kaing Za, III. 67

Kaivalya, I. 304; II. 302

Kakusandha, I. 342; III. 177

Kakuttha, I. 164

Kala, II. 204

Kalacakra, II. 32, 118, 129, 198; III. 353, 357, 380, 386

Kalacuris, I. 27

Kaladi, II. 207

Kalamukhas, II. 203

Kalan, III. 142

Kalanjar, II. 123

Ka-'lan-ta, II. 79

Kalasan, III. 167, 177

Kalavada, I. 98

Kalayasas, III. 313

Kalevala, I. 67

Kalgan, III. 390

Kali, I. lxxxix; II. 19, 115, 126, 146, 174, 274 sq.; III. 145, 383, 459

Kalidasa, I. 56; II. 95; III. 376

Kalighat, II. 286

Kalika Purana, II. 276, 285, 289

Kaliki, III. 185

Kalima, III. 277

Kaling, queen of, III. 154

Kalinga, I. 25, 263, 266, 268; II. 100, 108; III. 25, 46, 155

Kalki (vishnu), I. 47; II. 148; III. 387, 392

Kallata, II. 223

Kalliana (bishop of), III. 416

Kalmuks, I. 5; III. 9, 366, 370

Kalon, III. 367

Kalpa, I. 46, 334; II. 103

Kalpa Sutra, I. 116

Kalvar, II. 184

Kalyan, II. 225

Kalyani, I. 28; III. 34, 51, 57, 59

Kalzang, III. 367

Kama, II. 253; III. 146

Kamacara, I. lxxviii

Kamachando, I. 216

Kamado, II. 24

Kamahayanikan, III. 157, 166, 173, 180

Kamakhya, I. lxxxvii; II. 286, 288, 290

Kamalabari, II. 260

Kamalasila, III. 379

Kamarago, I. 227

Kamarupa, II. 127

Kama Sastras, III. 67

Kamban, II. 152

Kambojas, I. 268; III. 6

Kambuja (Kamvuja), III. 101

Kambu Svayambhuva, III. 101

Kami, I. 6

Kamika Agama, II. 205

Kammathana, III. 131

Kampang Pet, III. 89

Kamsa, II. 153, 154, 157, 158; III. 424

Kanada, I. 109; II. 97, 292

Kanadeva, II. 86; III. 307

Kanara (south), II. 222; III. 51

Kanarese, I. 118; II. 225, 233, 241; III. 431

Kanauj, I. 25, 27; II. 99, 100, 108, 109; III. 25

Kan-chih-pu-lo, III. 45

Kancipura, III. 45

Kancukas, II. 204

Kanculiyas, II. 279

Kandahar, I. 23; III. 25

Kandali, III. 161, 162

Kanda Purana, II. 220

Kandy, I. 268; III. 27, 41

K'ang, III. 202

K'ang Hsi (emperor), I. 267; III. 192, 237, 279, 300, 366, 380, 381

Kanha, II. 153

Kanhayara, II. 153

Kanheri, II. 109

Kanh hoa, III. 138

Kanishka, I. xxvi, xxxi, 24, 113, 263, 273, 299, 300, 301; II. 5, 47, 64 sq., 224; III. 24, 190, 198, 201, 208, 211, 213, 218, 239, 451

Kanjur, the, III. 280, 359, 372 sq., 397

Kansu, III. 192, 197, 206, 245, 251, 367

Kant, I. lv, lxxvii, 47; II. 5

Kanthaka, I. 175

Kantu, II. 79

Kanva dynasty, II. 79

Kao-ch'ang, III. 206

Kao-Sang-Chuan, III. 248

Kao-Seng-Chuan, III. 156, 287, 293

Kao-Tsu, III. 259

Kapalesvara, II. 203

Kapalikas, II. 203

Kapila, II. 97, 148, 202, 296; III. 181 Samhita, III. 453

Kapilar, II. 219

Kapilavatthu (vastu), I. 131, 132, 148, 150, 161, 162, 169; II. 93

Kapimala, III. 307

Kapisa, III. 193, 217

Kapota, II. 15

Kapuralas, III. 42

Karala, II. 278

Karana Sarira, II. 32

Karanavastha, II. 316

Karandavyuha, II. 13, 57, 72, 118; III. 348, 378

Karashahr, III. 198, 200, 202, 204

Kar-gya-pa, III. 371, 398

Karika, II. 74, 87, 300; III. 56

Karikh, II. 147

Karkal, I. 121

Karma, I. xviii, xxi, xlviii, lix, lxxvii, 44, 94, 107, 123, 139, 188, 194, 195, 208, 210, 212, 215, 230, 307; II. 10, 36, 37, 40, 221, 225, 247, 294, 303; III. 66, 248, 253, 272, 444

Karma-pa, III. 277, 371, 399

Karmapundarika, II. 58

Karpura Manjari, II. 282

Karshua, II. 187

Karta, II. 261

Kartabhajjas, II. 261

Karta purukh, II. 268

Kartikeya, II. 142, 145; III. 43, 392

karuna, III. 173

Karyavastha, II. 316

kasava, I. 241

Kashgar, I. xxvi, 24; II. 76; III. 197, 198, 200 sq., 211, 213, 361

Kashgarian manuscripts, I. 261; II. 48

Kashmir, I. xxxv, 15, 24, 262, 263, 269; II. 76, 78, 79 (Kipin), 80, 81, 90, 91, 93, 95, 100, 109, 126, 127, 196, 204, 222-225; III. 5, 18, 25, 176, 194, 211 sq., 307, 345, 420, 457

Kasi, I. 36, 74, 87, 88

Kasika (vritti), III. 142

Kasina, I. 314, 315

Kassapa (Buddha), I. 342; III. 177

Kasyapa (Kassapa), I. 146, 168, 196, 239, 240, 255, 256, 257, 269, 288; II. 12; III. 374

Kasyapa Matanga, II. 71; II. 244, 248

Kasyapa parivarta, II. 60

Kat, III. 172

Kataha, II. 15

Kathasarit Sagara, III. 425

Katha Upanishad, II. 180, 305

Kathavattu, I. 259, 260, 261, 262, 271, 338, 339; II. 48, 66, 81, 101, 124; III. 20

Kathiawar, I. 23

Kathina, I. 246; III. 81, 93

Katmandu, II. 118

Katyaputra, II. 79

Katyayani, I. 79, 299; II. 53; III. 286

Kaulacara, II. 284

Kaundhiya, III. 104, 106, 107, 164

Kauravas, I. 55; II. 155

Kausambi, I. 25

Kaushitaka Brahmana, II. 152 Upanishad, I. lxxvii, 76; II. 181

Kauthara, III. 138, 140, 147

Kautilya Arthasastra, II. 197; III. 102

Kaveri, II. 231

Kavi, III. 170

Kavindrarimathana, III. 121, 122

Kavittavali, II. 245

Kavya, II. 83; III. 120

Kawi, III. 170, 186 Ramayana, III. 158, 171

Kaya, III. 181. See Trikaya

Kayarohana (Karovan), II. 202

Keats, II. 317

Kedah, III. 82, 153

Kedarnath, II. 227

Kediri, III. 158, 171

Kedoe, III. 155

Kegon, II. 54; III. 404

Keith, Prof., I. 286; II. 187, 296, 311; III. 94

Kelani Sangha, III. 37

Kelts, I. 54; II. 276; III. 191

Kena Upanishad, II. 277

Kennedy, J., III. 445

Kerala, I. 26; III. 44

Kerman, I. 69

Kern, I. 261; II. 13, 32, 48, 53, 91; III. 19, 135, 153, 158, 164, 169, 171, 172, 174, 328

Kertanagara, III. 159

Kesai Khati, II. 279

Kesar Sagar, III. 381

Kevaddha Sutta, I. 320, 331

Kevalin, I. 110, 120

Kevalom, I. 107, 108

Khagan, III. 354, 362

Khajarao Temple, I. xlii, 27; III. 178

Khalsa, II. 271

Khamdo, III. 364

Khanda. See Skandha

Khandagiri, II. 114

Khandakas, I. 277

Khande Rao, II. 145

Khandelwals, II. 177

Khandesh, I. 29

Khandoba, II. 145

Kharavela, king, I. 113

Kharosthi, III. 190, 207, 208, 210, 450

Khasis, I. 14; III. 100

mKhas-grub-rje, III. 359

Khechari, I. 306

Khema (sage), III. 25

Kher-heb, II. 122

Khilji Sultans, I. 29

khinasavo, I. 229

Khitan Tartars, III. 269

Khmers, III. 46, 81, 82, 84, 100 sq., 138, 140

Khojas, III. 455

Khonds, II. 285, 289

Khotan, I. xxv, 24; II. 19, 52, 76, 93; III. 6, 12, 190, 197 sq., 207 sq., 348, 377

Khri-gtsug-lde-btsan, king, III. 348, 378

Khri-sron-lde-btsan, king, III. 348, 379

Khuastanift, III. 446

Khubilai (Khan), I. xxvi; II. 8, 48, 55, 141, 159, 200, 269, 273, 274, 289, 338, 341, 354, 392

Khubilghan, III. 360

Khuddaka Nikaya, I. 279, 289; III. 56, 297

Khuddakapatha, I. 11, 339, 340; III. 92, 265

Khusru, I. 26

Khutuktu Khagan, III. 380

Khwaja Khizr, III. 459

Kiangsi, III. 325

Kiangsu, III. 316

Kia Tan, III. 48

Kien Chin Fan Tsan, III. 300

Kingdom of Heaven, I. 224, 228 of Righteousness, I. 140

King Maha Vijita's sacrifice, I. 172

Kings, status of, I. 36

King-Tsing, III. 217

Kins (Golden Tartars), III. 269

Kipin (Kashmir), II. 79; III. 203, 262

Kirghiz, III. 200, 207, 263

Kirtans, II. 254

Kirtipandita, III. 12, 123

Kirti varman Chandel, I. 27

Kisori Bhajan, II. 185

Kistna, I. 27

Kittel, II. 143

Kittisiri Rajasiha, III. 36

Klaproth, III. 201

Klesa, II. 88

Knebel, III. 168, 179

Knowledge, I. xvi, xvii, lxxii, 74, 75, 78, 220. See Jnana

Knox (Robert), III. 35

Koch, II. 280

Kobo Daishi, III. 317

Kofu kaji, II. 88

Koguryu, III. 336

Kohmari hill, III. 209

Koki, III. 52, 108, 156

Kokka, III. 242, 356

Kokonor lake, III. 362

Koliyas, I. 149, 169

Konagamana, I. 342; III. 177

Konarak, II. 114; III. 453

dKon-brtsegs, III. 374

Kon Chuk, III. 95

Konkan, II. 108

Konow (Sten), I. xxxi; II. 52

Koppen, II. 90; III. 274, 357, 361

Koran, I. lxxiv, 255; II. 263, 268, 293

Korea, I. xxiv, xxvi; III. 9, 250, 290, 312, 336 sq., 402

Korean Tripitaka, III. 296

Kormusta, III. 215

de Koros (Csoma), II. 15; III. 351, 373, 375, 380, 387

Kosala, I. 20, 95, 131, 148, 149, 150, 157, 161, 162; II. 93

Kosha, III. 145, 146

Kotihoma, III. 120

Kottavai, goddess, II. 276 (victorious), II. 213

Kovat, III. 111

Kra (Isthmus), III. 6, 103

Krat, III. 112

Kraton, III. 160

Kretanagara, III. 169

Krishna, I. xv, xxxv, xlv, 48, 100, 169, 333; II. 33, 72, 73, 115, 119, 137, 147, 149 sq., 190 sq., 195, 200, 229 sq., 243; III. 147, 186, 417, 420, 423

Krishna I, king, I. 27

Krishna das, II. 113

Krishna deva, I. 30

Krishnaite literature, II. 244 sq.

Krishts, III. 424

Krittivasa, II. 245

Kriya, II. 128, 189

Kriya Sakti (force), II. 196

Kriyayoga, I. 304, 307

Krom, III. 172

Kshanti, III. 173, 304

Kshatriya, I. 34, 35, 36, 87, 88, 92, 134, 169, 252, 272, 341; II. 148, 227; III. 50, 106, 183

Kshemaraja, II. 223

Kshemendra, II. 130

Kshetrapati, I. 102

Kshitigarbha, II. 13, 18, 24; III. 218, 221, 283

Kshudraka Nikaya, III. 299. See Khuddaka Nikaya

Kuan Shiyin, II. 14

Kuan Ti, III. 326, 332

Kuan-Ting, III. 312

Kuan-tzu-tsai, II. 14, 17

Kuan-Yin, I. lxxxvii; II. 14, 17, 18, 24; III. 221, 226, 238, 239, 261, 327, 343

Kubera, III. 392

Kublai Khan, III. 25, 79, 388

Kucha, I. xxvi; III. 190, 198, 200, 202, 203-205, 211, 213, 251, 372

Kuchanese, I. 276

Kuei-Chi, III. 315

Ku K'ai-Chih, III. 242

Ku Kang, III. 163

Kuku, III. 125

Kuku Khoto, III. 370

Kularnava Tantra, II. 281

Kulasekhara, II. 231

Kulika, III. 386

Kulluka Bhatta, II. 281

Kulottunga, II. 233

Kumara, II. 127

Kumarabhuta, II. 19

Kumaragupta, II. 95

Kumarajiva, II. 41, 55, 84, 85; II. 203 sq., 210, 247, 251, 294, 313, 321, 373

Kumaralabdha, II. 86, 92

Kumarapala, I. 114

Kumarata, II. 86; III. 307

Kumari, II. 278

Kumarila Bhatta, I. xl; II. 109, 206 sq., 310, 311

Kumbhandas, I. 102

Kumbhipathias, I. xl; II. 116

Kumbum, III. 358, 367, 381

Kunala, I. 271

Kundagga, III. 107, 164

Kundalini Devi, I. 310; II. 283, 320

Kunjarakarna, III. 166, 172, 174, 180

Kuo-Shih, III. 234, 251, 273, 277, 278, 306, 355

Kura, III. 363

Kural, II. 215

Kuren, III. 363

Kurma Purana, II. 140, 163

Kurnool, II. 237

Kurukshetra, I. 55

Kurukulla, III. 389, 394

Kurundi commentary, III. 30

Kurus, the, I. 20, 87, 88, 89, 95, 96, 149

Kushan Empire, I. xxvi, xxxi, xli, 19, 22, 23, 24, 301; II. 64 sq., 83, 88, 202, 276; III. 8, 190, 198, 451

Kushashu, III. 314

Ku-shih (Kiu-shih), III. 206

Kushto, III. 424

Kusikas (Five), III. 174

Kusinara, I. 162, 164, 165, 166, 169, 255; II. 93

Kutadanta Sutta, I. 131

Kutagara Hall, I. 159

Kutb-ud-din-lbak, I. 28; II. 112

Kuvera, III. 145

Kwannon, II. 17

Kwan-shi-yin, II. 93, 125

Kwan-yin, II. 275; III. 284, 321

Kyansitha (king), III. 56

Kyocva (king), III. 56

Kyoto, III. 291

Labberton, III. 171

Lachen, III. 352

Ladak, III. 370, 399

Lahore, I. 138; II. 267

Laity, I. 122, 249 sq.; II. 120; III. 330

Lajonquiere, III. 82

Lakshana-vimukta-hridaya Sastra, II. 10

Lakshmana, III. 43

Lakshmi, II. 19, 145, 233, 234, 320; III. 114, 182, 393

Lakshminda Bhumisvara, III. 149 Lokesvara, III. 145, 149

Lakulin (Lakulisa), II. 202

Lala Baba, II. 255

Lalitaditya, king, II. 109

Lalitavajra, II. 126

Lalita Vistara, I. 136, 173, 176; II. 22, 26, 28, 53; III. 166, 170, 284, 292, 374, 442

Lalitpur, I. 267

Lallu Ji Lal, II. 188

Lamaism, I. xi, xxvi, xlix, 246; II. 125, 128, 260; III. 8, 200, 274, 302 sq., 318, 321, 345 sq., 382 sq.

Lamas, II. 122; III. 234, 274

Lamphun, III. 79

Langdarma (king), III. 212

Langha-hsin, III. 153

Lang-'pi-ya, III. 154

Lanja script, III. 301

Lanka, I. 72; II. 149

Lankavatara Sutra, II. 19, 53, 60, 74, 84; III. 276, 284, 292, 374

Laos, III. 46, 79, 124

Laotzu, I. xix; III. 216, 245, 246

Lasik, II. 147

Lata, II. 102

Latin, I. 63; III. 191

Latsun Ch'embo, III. 371

Laufer, III. 192, 348, 353, 373, 380, 381

Laukikas, II. 210

Lavater, I. lv

Lavo, III. 79

Law Books, II. 187

Leclerc, A., III. 112

Le Coq, III. 194, 212 sq., 216, 446

Left-handed Tantrism, II. 125, 283

Le Gall, III. 272

Legge, I. 258; III. 153, 210

Leh, II. 278

Lengyen Ching, II. 56, 60; III. 311

Leper king, III. 110

Lessing, I. lv

Letterless One, the, II. 265

Levi, S., I. 283, 292; II. 14, 42, 80, 83, 87, 88, 116, 119; III. 21, 105, 191, 202, 204, 215, 221, 297, 298, 315, 326, 388

Leviticus, I. 278

Lhamo, III. 392

Lhasa, I. xxvii; II. 15; III. 345 sq., 389

Li, III. 207

Liang Chih, III. 278

Liang dynasty, II. 22; III. 153, 161, 252, 253, 287

Liang (southern), III. 203, 204

Liao Chai, I. 318

Liccharis, I. 111, 158, 161, 163, 169; III. 24

Li-Chien, III. 265

Lichtenberg, I. lv

Lidaiya, king, III. 83

Li dynasty, III. 340, 341

Life and sayings of Rama Krishna, II. 162

Life and teachings of Sri Madhva-Charyar, II. 240

Life of the Buddha, I. 99, 173, 259; II. 81, 103

Life of Vasubandhu, II. 78

Light, Paradise of, III. 220

Ligor, III. 6, 80, 82, 96, 103

Li-Hue Ton, Emperor, III. 344

Lila, II. 145, 222

Lilauja, I. 136

Lilavajsa, II. 126

Li Lung Mien, III. 269

Lin Chi, III. 309

Ling, III. 399

Linga Purana, II. 140, 187, 202 Sarira, II. 32, 300 worship, I. xlvi, 17, 115; II. 142 sq., 213, 238; III. 53, 97, 106, 114, 115, 146, 169, 394

Lingavants (Lingayats), I. 28, 42; II. 176, 179, 220, 225-227, 318; III. 114, 418

Linguistics, I. 20, 63; III. 100, 138, 151, 189, 190, 191, 192. See also Alphabets, Translations, Transliterations

Lin-I (Champa), III. 139

Liste Indienne des Actes du Buddha, I. 173

Li-t'ang, III. 367

Literatur und Sprache der Singhalesen, III. 12

Li Thai To (Emperor), III. 344

Lithuanian forms, I. 63

Liturgy of Kuan-yin, III. 276

Liu Hsieh, III. 255

Liu Mi, III. 288

Liu Sing dynasty, III. 154, 251, 253

Liu-t'o-pa-mo, III. 105

Liu Tsung Yuan, III. 261, 263

Liu Yuan, III. 356

Livre des esprits et des immortels, II. 18

Lobnor, Lake, II. 93; III. 188, 210

Locana, III. 173

Lochana, III. 327

Lochen, III. 352

Lodge, Sir. O., I. 11

Lodi dynasty, I. 29, 30

Logan, III. 101

Logic, II. 91, 94, 131

Logos, II. 293; III. 419, 433

Lohans, the, III. 326 sq.

Lohapasada (Copper Palace), III. 18

Loi Kathong, III. 94

Lokacarya, II. 257

Lokakshi, III. 292, 313

Lokamahadevi, III. 116

Lokanath, II. 15

Lokapannatti, III. 329

Lokayatikas, II. 97, 320

Lokayatam, III. 44

Lokesvara, II. 13, 15; III. 116, 122, 123, 173

Lokottaravadins, II. 59, 102; III. 202

Lok prah sokon, III. 131

Lokuttara, I. 263

bLo-lden-shes-rab, III. 380

Lolei, III. 115

Lombok, III. 183

Longimanus, I. 341

Lophburi, III. 85, 97

Lorgeon, III. 36

Lo-shih-fu, III. 327

Lo-tsa-va, III. 379

Lotsu, III. 318

Lotus, the, I. 130; II. 4, 14, 19, 22, 23, 26, 28, 48, 50, 51, 52, 60, 66, 84, 103, 125, 279; III. 20, 215, 218, 219, 294, 310, 311, 312, 328, 375, 405, 438

Le Lotus de la bonne Loi, II. 52

Lotus school, III. 312

Lourdes, I. 327

Lovek, III. 111, 113

Lowis, C.C., III. 48

Loyang, III. 244, 248, 255, 308, 313

Loyola, Ignatius, I. 315

Lozang, III. 363

Lu (Vinaya) school, III. 287

Luang Prabang, III. 80, 83, 109

Lu-Chin-Yuan, III. 272, 278

Lucknow, II. 252

Luders, II. 197; III. 190, 191

Ludwig, III. 280, 368

Luipa, II. 126

Lu Kuang, III. 203, 206

Lumbini Park, I. 132, 174, 269

Lung-hu-shan, III. 237

Lung-men, III. 193, 314

Lupercalia, I. 101

Lu-tsang, III. 284

Lu-tsung, III. 309, 316 sq.

Ly, III. 141

Lyall, Sir. Alfred, I. lxiii, 166; III. 412

Macauliffe, II. 256, 262 sq.

Macdonell, II. 139

Macdonell and Keith, I. 134; II. 152

Macedonia, I. 268; III. 430

MacGowan, III. 329

Macnicol, II. 251

Madagascar, III. 151, 183

Madhab Deb, II. 191, 259

Madhava, I. lxxii, 125; II. 110, 291; III. 457

Madhurya, II. 255

Madhva Acarya, I. xliv; II. 73, 163, 228, 237 sq.

Madhvas, II. 73, 163, 239, 241, 318; III. 329

Madhva Sampradaya, II. 251

Madhvavijaya, II. 241

Madhyamagama, III. 297

Madhyamakavatara, III. 373

Madhyamika school, I. 260; II. 37, 73, 74, 85, 90, 102, 103, 211, 315; III. 285, 296, 304, 305, 373

Madhyantavibhaga Sastra, III. 123

Madjapahit, III. 141, 158, 159, 171 sq., 183

Madras, I. xli, 19, 26; III. 416

Madrolle, III. 339

Madura (Modura), I. 26, 114; II. 214, 222; III. 44

Madya, II. 284

Magadha, I. xl, 18, 20, 21, 87, 95, 131 sq., 147, 149, 156, 161, 163, 169, 283; II. 93, 96, 100, 102, 105, 124, 125, 129; III. 24, 256

Magas, I. 268; III. 425, 451

Maghar, II. 263

Magic, I. lxxxvi, lxxxviii, 67; II. 66, 87, 94, 113, 121, 126, 190, 274 sq., 311; III. 117, 182, 265, 316 sq., 333, 350, 385. See also Mantras, Tantras

Magic im Alten-Aegypten, II. 122

Magna Mater, III. 429

Maha Atthakatha, III. 30

Mahabalipur, III. 106 (Seven Pagodas)

Mahabharata, I. xxxviii, lxxiv, xc, xci, 55, 59, 288, 332; II. 114, 143, 146, 151 sq., 168, 182, 186, 187, 193, 200, 206, 279, 306, 317; III. 102, 120, 167, 186, 424

Maha-bhashya, I. 303; II. 156, 157

Maha-Bodi-Vamsa, I. 255

Mahabrahma, I. 102; III. 43

Mahacinakramacara, II. 21

Mahacinatantra. II. 126

Mahadeva, I. 48; II. 145; III. 146, 176, 167

Mahadevadasa, II. 115

Mahadevi, I. 68; II. 128, 146

Mahadhammakathi, III. 31

Mahaganapatitantra, III. 375

Mahagandi, III. 73

Mahagita Medanigyan, III. 68

Mahaguhya, III. 173

Mahaguru, III. 179

Mahakala, II. 105, 140, 145; III. 169, 355, 391, 392

Maha-kala-cakra, III. 67

Maha-kala-Tantra, III. 375

Mahakaruna, II. 14, 15

Maha-karuna-candin, II. 14

Mahakassapa, I. 168; III. 23, 307

Mahakut, III. 116, 147

Mahamati, II. 54

Mahamatris, II. 286

Mahamayopanishad, II. 210

Mahamegha garden, III. 16 Sutra, III. 261

Mahamuni, III. 65

Mahanadi, I. 263

Mahanama, III. 15, 28

Mahanirvana Tantra, I. lxxxviii, 67; II. 278, 281, 282, 285, 289

Mahapadana sutta, I. 134

Mahaparinibbana sutta, I. lxxiii, 135, 161, 164; II. 21, 58; III. 23, 284, 378

Mahaprajapati, I. 133, 159

Mahaprajnaparamita Sastra, II. 52, 84, 85; III. 283, 297

Mahaprasad, III. 422

Mahapurusha, I. 341

Mahapurushias, II. 260

Maha Raja, I. 131; II. 250

Maharajadhammathat, III. 67

Maharashtra, I. 31; II. 108

Maharashtri (Prakrit), I. 116; III. 12

Mahasaccaka Sutra, I. 135

Maha Saman, I. 7; III. 43

Mahasamaya sutta, I. 103, 278

Mahasammatiyas, I. 299

Mahasangha, I. 290

Mahasanghika, I. 258, 260, 262, 263, 298, 299, 332; III. 19, 212, 285 (Vinaya), 374

Mahasangiti, I. 254, 258, 290

Mahasangitika, I. 258, 262

Mahasannipata Sutra, II. 57, 58, 61; III. 282, 283

Mahasena, III. 15, 18, 21, 40

Mahasiddhas, II. 128; III. 385

Mahasthamaprapta, II. 13, 23, 30; III. 327

Maha-sudassana, I. 166

Mahasukhakaya, II. 123

Mahatanhasan-khaya sutta, I. 197

Mahathapa, III. 18

Mahathera, III. 81

Mahatmyas, III. 215

Mahavagga, I. 137, 142, 143, 145 sq., 206, 257, 277, 289; III. 62

Maha-vairocana-bhi-sambhodhi, II. 58; III. 284

Maha-vamsa, I. 257, 259, 269; III. 13 sq., 56, 86, 124, 306

Maha-vamsatika, III. 15

Mahavarman, III. 109

Mahavastu, I. 173, 263, 282; II. 9, 22, 27, 58

Mahavibhasha-sastra, II. 169; III. 286

Mahavidyas, II. 286

Mahavihara, I. 276, 292; III. 16, 19, 21, 29, 31, 32, 40, 59, 60, 297

Mahavir, I. xix, 95, 105, 108, 110 sq., 119, 123, 129

Mahavrata ceremony, I. 100

Mahavratins, II. 203

Mahavyutpatti, III. 379

Mahayana, I. xxvi sq., 220, 260, 263, 275, 325, 332; II. 1, 131, 181; III. 39, 40, 51, 52, 60, 84, 112, 120 sq., 142, 145, 149, 156, 162, 166, 177, 202, 203, 209, 213, 215, 218 sq., 320, 329, 404, 451

Mahayana-dharma-dhatvaviseshata-sastra, II. 10

Mahayana-sastra, II. 84

Mahayana-sutralankara, II. 11, 32, 42, 48, 57, 125; III. 219, 286, 315

Mahayana Sutras, III. 282

Mahayanist Canon, II. 47 sq.

Mahayasa, III. 58

Mahayuga, I. 334

Mahendra (Mt.), III. 119

Mahendravarman, III. 102

Mahesamurti, II. 165

Mahesvara, III. 83

Mahima Dharma, II. 115

Mahinda, II. 214; III. 5, 12, 16, 29, 30, 44, 333

Mahintale, III. 43

Mahipala, II. 111, 128

Mahisasakas, I. 298; III. 285

Mahisvara, II. 202

Mahmud of Ghazni, I. 16, 28; III. 455, 458

Mahrattas. See Marathas

Mai (mother) section, II. 266

Maidari, II. 21

Maidari Khutuktu, III. 363

Mailapur, III. 420

Mailla, III. 256, 276

Maithili Christomathy, II. 244

maithuna, II. 87, 124, 125, 284

Maitrayana Upanishad, I. 83; II. 75, 182, 310

Maitreya, I. 47; II. 12, 13, 19, 21, 23, 83, 88, 102; III. 20 (images), 120, 166, 177, 210, 213, 216, 261, 315, 318, 326, 389, 451

Maitreyi, I. lxxiii, 74, 79, 80, 159, 232

Maitri, III. 173

Majjhima, I. 269

Majjhima Nikaya, I. 143, 197, 278, 289, 342; III. 247, 297, 422, 441

Majuli Island, II. 260

Makhan Chor, II. 160

Makkhali Gosala, I. lxxviii, 97, 99, 111, 145

Malabar, II. 148, 207, 219; III. 416, 455

Malacca, III. 85, 163

Maladakuthara, III. 148

Malakuta, II. 15, 100; III. 44

Malati, I. lxxii

Malaya (Archipelago, etc.), I. xiii, xxviii, 16; II. 82; III. 81, 82, 100, 151-187

Malaya (Mt.), II. 54

Malay languages, III. 138

Malikabuddhi, III. 307

Malikadeva, I. 269

Malik Ibrahim, III. 161

Malik Kafur, I. 30

Malkanas, III. 459

Malkhed, I. 27

Mallas, I. 166, 168 sq.; III. 22

Mallian, I. 165

Malunkyaputta, I. 228

Malwa, I. 25, 27, 29; II. 251, 271

Malwatte, III. 37, 41

Mamaki, III. 173

Mamallapuram, III. 74

Mamsa, II. 284

Ma-ning, III. 295, 300

Manura, III. 307

Man (sect), III. 73

Manas, II. 44, 300

Manasa, II. 276, 279

Manava-dharma-sastra, III. 66

Manavala Mahamuni, II. 237

Manchu dynasty, I. xxvi, 248; III. 279, 365

Man-Chu-Shih-li, II. 19

Mandala, III. 172, 385

Mandalay, II. 105; III. 48, 65, 75, 165

Mandor, II. 159

Mandra, III. 105

Mandukya, I. 83; (Upanishad), II. 74

Mani, II. 88; III. 206, 216, 415, 445 sq.

Maniac, the, II. 184

Manichaeism, I. xii, xlix, lv; II. 88, 199, 240; III. 189, 195, 200, 206, 216, 263, 267, 334, 396, 409, 428, 445 sq., 461

Manifestations (Buddha's), III. 215. See also Avataras, Incarnations

Manikambum, III. 395

Manikka Vacagar, II. 212, 215

Manimanjari, II. 241

Manimat, II. 238, 240

Manimegalei, II. 108; III. 44

Manimekhalai, II. 214

Manipuris, I. xxxvii; III. 49, 50, 67

Manjughosha, II. 19

Manjunatha, II. 19

Manjusri, I. xxix; II. 12, 13, 19-21, 54, 93, 118; III. 39, 163, 165, 169, 211, 218, 221, 327, 383

Manjusri Kirti, III. 360, 387

Manjusri Krodha, II. 128

Manjusri vikridita, II. 19

Man Lion (incarnation), II. 147

Man Nat, III. 69

Mano, I. 192, 227

Manohari, III. 55

Manthra Spenta, III. 419

Mantras, I. 332; II. 50, 129, 174, 184, 275, 319; III. 284, 395. See Dharanis

Mantrayana, II. 4, 87; III. 172, 316, 349, 385

Manu, I. xxxviii, lxxxix, 18, 90, 334; II. 154, 187, 199, 281, 306; III. 58, 66, 422

Manual of a Mystic, I. 310, 312; II. 7

Manual of Buddhism, III. 39

Manual of Buddhist Terminology, III. 286

Manuraja, III. 67

Manuscript remains, II. 56

Manvantaras, I. 46, 334

Manyakheta, I. 27

Mao-lun, III. 105

Mappilahs (Moplahs), III. 421, 455

Mara, I. lxxix, 143, 164, 175, 179, 190, 337; II. 160; III. 69, 73, 350

Marai-nana-Sambandhar, II. 221

Marananda, III. 336

Marathas, I. 19, 31, 32; II. 178, 244, 255, 258; III. 456

Marco Polo, I. 305; II. 320; III. 25, 124, 273, 327, 416

Marcus Aurelius, I. 202

Mardana, II. 267

Margabhumi Sutra, II. 64

Marguerite Marie Alacoque, II. 161

Mariamman, II. 276

Marici, III. 389, 394

Marjara-nyaya, II. 236

Markandeya Purana, I. lxxix, 39; II. 187, 193

Markata-nyaya, II. 236

Marpa, III. 398

Marpori hill, III. 365

Marriage market, III. 450

Martaban, III. 58, 66

Maruts, I. 57; III. 114

Maryada Jivas, II. 249

Maspero, III. 107, 108, 129, 139, 148, 161, 244, 246, 248, 290, 301

Mass, the, I. 66; III. 400, 422

Massacre of the Innocents, III. 424

Masson-Oursel, III. 288, 311

Masulipatam, III. 106, 155

Mata Adisakti ( = Dharma), II. 115

Mataram, III. 155, 157

Matarisvan, I. 57, 62

Materialism, I. 99, 196; II. 320 sq.

Mater Triumphalis, II. 287

Maths, II. 175, 208, 233, 240, 244, 256, 260. See Monasteries

Mathura, III. 451

Mathura, II. 154

Mathura, a District Memoir, II. 248

Matriarchy, III. 118, 145

Matricakras, II. 127

Matricheta, II. 104

Matrika, II. 223

Matsya, I. 87; II. 284

Matsya Purana, I. 15; II. 187

Matsyendranatha, II. 117, 118

Matter, theories of, I. ciii; II. 296 sq.

Matthakundali, II. 73

Matvalasen, king, III. 40

Maudgalyayana, III. 342

Maurya dynasty, I. 21; II. 68; III. 450

Maya, I. lxxvii, ciii, 45, 82, 193, 211, 212; II. 73, 74, 204, 211, 221, 223, 225, 246, 247, 255, 264, 268, 278, 284, 289, 307, 309, 312 sq.; III. 305, 421

Maya (mother of Buddha), I. 132, 174

Mayajala, II. 128

Mayura, II. 98

Mayurabhanja, II. 115

McCrindle, I. 15; II. 159

McTaggart, I. lv, ciii

Mead, III. 445

Mecca, II. 267

Mecquenem, III. 109

Medieval School of Indian Logic, II. 94, 105

Meditation, I. c, 128, 129, 150, 222, 302-324; II. 122, 304; III. 39, 131, 146, 248, 272, 278, 332, 345, 430, 448. See Intuition, Yoga

Megasthenes, I. 21, 272; II. 137; III. 432

Meghaduta, III. 375

Meghavarman, king, II. 87

Meiji era, III. 402

Meister Eckhart, II. 313

Mekong, III. 79, 80

Melanges Harley, II. 18, 195, 238

Melas, I. 103; II. 172

Melncote, II. 237, 243

Memoir on the History of the Tooth Relic of Ceylon, III. 25

Memory and rebirth, I. lvii, 320 sq.

Memphis, III. 431

Menam, III. 79

Menander, I. 23; II. 159; III. 23

Mencius, II. 275

Mendicants, I. 100, 134

Mental phenomena. See Intuition, Knowledge, Meditation, Memory

Mera (Pera), III. 101

Mercurial system, I. 305

Mergui, III. 82

Merit-transfer, I. lxxxvi; II. 10, 31; III. 84, 394

Meru, III. 185

Meru, Mt., I. 335; III. 97, 425

Merutantra, II. 280

Merv, III. 427

Messiah, I. 4, 36, 179; II. 88, 149; III. 319

Metamorphosis, I. 200

Metaphysics, I. xxix, cii, 64, 78, 183, 187, 192, 193; II. 6, 36-46, 72, 82, 92, 207, 225, 315; III. 213, 218, 345

Metaphysics and Ethics of the Jains, I. 105

Metempsychosis, I. xv, xviii, 194; II. 101, 268; III. 175, 183, 241, 245, 429, 432, 435, 444, 446, 447, 462

Methode, II. 56

Metta, I. 184, 216

Metteya, I. 344; II. 21; III. 33, 74, 84

Mewar, I. 30

Mexico, III. 168

Mey Kanda Devar, II. 221

Miao-Shen, II. 18

Micchaka, III. 307

Mi-chiao, III. 316

Middle Kingdom, II. 93

Migara, I. 153

Mi-gyo-ba, III. 392

Mihira, I. 27

Mihiragula, I. 25; II. 95, 100; III. 307

Milarapa, III. 399

Mi-le, III. 342

Mili, II. 21

Milinda Panha, I. 190, 227, 344; III. 23, 56, 105, 153

Mimamsa, II. 292, 310

Mimamsakam, III. 44

Minayeff, II. 9; III. 49, 379

Mindolling, III. 398

Mindon Min, III. 49, 65

Ming (dynasty, etc.), I. xxvi, 153, 160, 205, 207, 274 sq., 289, 290, 301, 319, 359

Ming-Oi, III. 190, 194

Ming Ti, III. 8, 197, 212, 236, 244, 248, 253

Mingun, III. 63

Ministry of Thunder, III. 225

Minor Rock Edict. See Edicts of Asoka

Minussinsk, III. 213

Mira Bai, II. 244

Miracles, I. 325, 329; II. 53, 58, 66, 84, 154; III. 441

Miraj, II. 109

Miran, II. 192, 200, 210

Miriok, III. 336

Miroku, II. 21

Misal, II. 272

Mi-sha-so Wu-fen Lu, III. 285

Mi-so'n, III. 139 sq.

Missaka, Mt., III. 16

Missionizing, I. xxxvii, lxxxviii, xcii, 254, 268 sq.; II. 70; III. 4, 15, 410, 430

Mitanni, III. 435

Mithila, I. 89; II. 149

Mithra, I. 41; II. 88, 139; III. 409, 451

Mithradates, I. 23

Mitra, I. 57, 60, 88; II. 270

Mitra-Rajendralala, II. 51, 52, 54, 61, 116, 119, 123, 182, 190, 270, 395, 453

Mi-Tsang, III. 291

Mixed cults, II. 70

Mnemonic tradition, I. 285 sq., 296

Moamarias, II. 261

Modern Buddhism, II. 114

Modern Vernacular Literature of Hindustan, II. 245

Moggaliputta, III. 15

Moggallana, I. 147, 155, 319; III. 64, 89

Mohammed, I. 177, 178, 183; III. 435, 455 sq.

Mohanechedani, III. 67

Mohaniya, I. 107

Mohsin Fani, III. 456

Mo-ko-Seng-Chi-Lu, III. 285

Moksha. See Salvation

Molaiye, III. 317

Molinos, I. 136

Mollahs, III. 459

Mollendorf, III. 289

Mo-lo-po, II. 96

Mon, III. 46, 100

Monasteries, I. xxxviii, xli, lxxxii, xciii, 137, 150; II. 94, 104, 105, 112, 113, 119, 120, 121, 175, 208, 260, 266; III. 16, 41, 44, 45, 54, 69, 70, 72, 90, 119, 121, 130, 156, 195, 201, 202, 205, 208, 211, 212, 228, 235, 250, 252, 261, 277, 303, 322, 339, 353, 372, 398 sq., 430, 442

Mongkut, III. 87, 93

Mongolia, I. xxvi

Mongolian Lamaism, III. 401 sq.

Mongols, I. xxvi, 28; III. 258, 269, 272

Monism, I. xliii; II. 223, 249; III. 305

Monju, II. 19

Mon-Khmer languages, II. 279

Mono-physites, I. 39; III. 409

Monotheism, I. xviii, xxxiv, ci, 7, 85; II. 192, 195, 197, 219, 229, 238, 239, 243; III. 224, 354, 417, 418, 433

Morality, I. lxxi, lxxvi; II. 167, 168, 209

Moriyas, I. 169

Mormonism, I. 325; III. 228

Moses, I. 216

Moslems, I. 178; III. 458

Mothers, the, II. 276

Mountain spirits, II. 159

Moura, III. 111

Mou-tzu, III. 218

Mpoe Sedah, III. 158, 171 Sindok, III. 157

Mriccha-katika, II. 142

Mrigas, III. 425

Mrigendra, II. 205

Mrityu, II. 145

Mrityuh papma, I. 337

Mucalinda, I. 142

Muc-Lien. III. 342

Mudal-Ayiram, II. 231

mudita, II. 11; III. 173

Mudra, I. 306; II. 284; III. 172

Mughals, I. 19, 30; III. 455

Muhammad Adil, I. 29 Bakhtyar, I. 29; II. 112 Dara Shukoh, II. 270 of Ghor, I. 28; III. 455

Muhammedan Conquests, I. 29; II. 95, 109, 112; III. 455 sq.

Muir, I. 36; II. 148

Mukanna Kadamba, II. 213

Mukhalinga, I. xxviii; III. 144 sq.

Mukhyas, II. 29

Mukocha, III. 336

Mukta, III. 174

Muktagiri, I. 121

Mukti, I. 44; II. 140, 235, 247, 250. See Salvation

Muktika Upanishad, I. 76

Mukunda Deva, II. 115

Mu-la-san-pu-la, III. 453

Mula Sarvastivada, I. 260, 299, 301; II. 57, 82; III. 28, 162, 166, 167, 285 (Vinaya), 373

Mulasthana, III. 453

mula tantra, III. 377

Mulavarman (king), III. 164

mula-vigraha, II. 173

Muller, F.W.K., II. 54; III. 191

Muller, Max, I. 80, 86, 317, 340; II. 52, 162, 296; III. 295, 300, 301

Multan, III. 453

Munda, I. 19; II. 279; III. 100

Mundaka Upanishad, I. 85

Mungayin Sen (king), III. 40

Munis (Indian), I. 224

Munja, king, I. 27

Murder, I. 99

Murids, III. 459

Murray, III. 447

Murunda, III. 105

Muruvan, II. 213

Museon, II. 42, 87, 222, 321; III. 297

Mutsung (Emperor), III. 316

Muttra, I. xlv, 113, 263; II. 19, 93, 154, 158, 159, 162, 230, 244, 251, 255; III. 420, 455, 458

Muziris, I. 26; III. 415

Myang-hdas, III. 375

Myingyan, III. 54

Myos Hormos, III. 415

Mysore, I. xli, 26; II. 108, 171, 213, 233, 235; III. 44

Mysore and Coorg from the Inscriptions, I. 114; II. 108, 212

Mysticism, I. lxi, 136, 142, 304, 310, 322, 323; III. 461. See also Meditation, Yoga

Mysticism (Underhill), I. 308, 316, 317; II. 275

Mythologie der Buddhismus, II. 129

Mythology, I. xxxi, 3, 13, 49, 63, 64, 103, 128, 142, 325-345; II. 26 sq., 52, 68, 77, 82, 137, 162, 179, 201, 213, 229; III. 76, 389

Nabha Das, II. 191, 245

Nabhaka, I. 268

Nabhitis, I. 268

Nada, II. 319

Nadia, II. 253, 255

Nagananda, II. 97

Nagar, III. 25

Nagarakretagama, III. 168, 172

Nagarjuna, I. xxxii, 193; II. 8, 10, 29, 38, 43, 46, 52, 54, 55, 59, 65, 82 sq., 316; III. 219, 285, 286, 292, 304, 307, 315, 376

Nagas, I. 6, 102, 175; II. 85, 118; III. 393

Nagasena, I. 226; III. 105

Nag-dban bLo-zan rGya-mThso, III. 363

Nahusha, I. 36

Nairatmyam, II. 36

Naiyayikam, III. 44

Nakshi Rustam, III. 450

Naladiyar, II. 215

Nalanda, I. 150, 162, 258; II. 87, 95, 102, 103, 106, 111, 125, 128; III. 330, 387

Nalayiram, II. 231, 235, 244

Nalayira Prabandham, II. 191

Nama, I. 107, 209

namarupam, III. 247

Nambi-Andar-Nambi, II. 215

Nambutiri Brahmans, I. 90; II. 171, 190, 207, 275; III. 417

Namder, II. 244, 256

Namghosha, I. lxxv; II. 191, 259, 260

Namm'arvar, II. 231, 233

Nanabhivamsa, III. 64

Nanak, I. lxxii; II. 176, 242, 244, 248, 257, 267 sq.

Nana nuru, II. 219

nanartha, II. 43

Nanda dynasty, I. 132

Nanda, I. 148; II. 83, 154; III. 424

Nandi, II. 222; III. 146, 167

Nandikesvara, III. 146

Nandimitra, II. 61

Nandisvara, III. 169

Nanjio (Bunyiu) Catalogue I. 258; II. 3, 14, 19, 24, 46, 51, 54 sq., 61, 84, 86, 89, 126, 304; III. 42, 105, 123, 213, 218, 239, 248, 249, 259, 265, 270, 276, 280, 282 sq.

Nanking, II. 316; III. 249, 251, 254, 255, 257, 284, 290, 312

Nan Shan, III. 316

Nan Yueh, III. 309

Naparam itthattayati, I. 139

Nara, II. 27, 88, 200, 252 period, III. 403

Narada, II. 182, 195, 196, 200, 230; III. 66, 426

Narada pancaratra, II. 158, 195, 250

Narada parivrajaka Upanishad, II. 198

Narada Purana, II. 187

Naradiya, II. 182; III. 142

Narah, II. 199

Narai, king, III. 86

Naraina, II. 266

Nara Narayana, II. 199

Narapati, III. 61

Narasimha, III. 182

Narasimha Varman, I. 26

Narasinha Gupta Baladitya, II. 105

Narayana, I. xliii; II. 159, 193, 195, 197, 199 sq., 228, 233, 234, 253, 282; III. 97, 426

Narayaniya, I. lxxiv; II. 187, 200, 201, 229

Narthang Press, III. 381

mNaris, III. 352

Narita (burnt-offerings at), II. 128

Na-ro-pa, II. 126

Narotapa, III. 387

Naruma, III. 154

Nasik, I. 27; II. 203

Nastika, II. 32

Nata, I. 14, 105

Nataputta, I. 105, 111

Nathamuni, II. 231, 232, 234, 237

Nathas, II. 117

Nath Dwara, II. 252

Nats, I. 6, 102; II. 54, 68, 97

Nature (nature-worship, etc.), I. xvi, lxvi, 3, 6, 7, 12, 33, 56, 137, 332; II. 217; III. 68, 112, 182, 185, 225, 240, 243, 325, 399

Naya, I. 111

Nayadhammakahao, I. 116

Nayakas, II. 286

Nayaks, II. 226

Nayottara, III. 117

Necho, III. 432

Neerlands Indie, III. 3

Negapatam, II. 188

Negoro, III. 404

Nei-tien-lu, III. 290

Neoplatonists, I. xii, lv; III. 433, 447, 460

Neopythagoreans, III. 433, 447

Nepal, I. xxiv, xxvii, 132, 248, 269; II. 19, 21, 31, 32, 116, 117, 129, 143; III. 10, 74, 356, 375, 388

Le Nepal, II. 116

Nepala mahatmya, II. 1, 8

Nepalese Buddhistic Literature, II. 51, 52, 54

Nepalese Scriptures, I. 275 manuscripts, II. 18

Neranjara, I. 136, 142

Nerbudda, I. 20, 25, 208

Nestorian Christianity, I. xlix, 39; III. 189, 202, 207, 217, 260, 263, 265, 409, 416, 427, 428 Stone, III. 217

Netti Pakarana, III. 56

Nevars, II. 116, 117, 178

New Testament, III. 217

New Zealand, III. 151

Ngelmoe, III. 182

Nguyen, III. 341

Nha-trang, III. 144, 147

Nibana, III. 172

Nibbayeyya, I. 231

nibbuto, I. 223

Nichiren sect, III. 404

Nicholson, R.A., III. 460

Nicolaus Damascenus, III. 431

Nidana Katha, I. 171; III. 94

Nidanas, I. 207, 212

niddesa, I. 258; II. 197

Nieh-pan, III. 282

Nigamas, II. 282

Niganthas, I. 105, 111; III. 13

Nigliva, I. 269

Nigrodha Jataka, III. 442

Nikaya, I. lxxiii, lxxv, 278 sq.; II. 48, 101, 205; III. 30, 282, 298, 299, 372. See Sutta Pitaka, Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, Khuddaka Nikaya

Nikaya-Sangrahawa, I. 293; III. 19, 40

Nilacala, II. 114

Nilakantha, II. 205, 318

Nilamata Purana, II. 126

Nilanetra, II. 86

Nilapata-darsana, III. 40

Nil Sadhana, III. 40

Nimavats (Nimbarkas), I. xlii; II. 230, 248, 251

Nimbaditya Nimbarak, II. 228, 230

Nine Dharmas, II. 59, 119

Ning-po, II. 14

Niranjana, II. 32

Niratman, III. 175

nirgama, II. 43

Nirganthas, I. 111

Nirguna, III. 181, 445

Nirguna Mahatmya, II. 115

Nirjara, I. 107

Nirmana, III. 360

Nirmana Kaya, II. 33

nirodha, II. 43

Niruttara (Tantra), III. 118

Nirvana, I. xviii, xcv, 204, 219, 222, 236, 249, 250; II. 6, 8, 10, 12, 32, 44, 45, 67, 75, 105, 121, 264; III. 375

Nirvanapada, III. 121

Nirvana Sutra, II. 51

Nirvritti, I. lxxxi; II. 283

Nitisastra, III. 172, 186

Nityananda, II. 254

Nityanusandham Series, II. 232

nityatva, II. 204

Nivasa, II. 230

Nivedita (sister), I. xlvii, lxxxix; II. 287

Niyama, I. 305

niyati, I. 98; II. 204

Nizam's dominions, I. 31; II. 225

Nobunaga, III. 404

Nordarisch, I. 276; III. 191, 208

Nord-Ouest de l'Inde dans le Vinaya des Mulasarvastivadins, I. 263; II. 81

Norman, II. 148; III. 14, 23, 387

Northern Chou dynasty, III. 257 Circars, I. 22 Sing dynasty, III. 258 Wei, III. 249, 289

North-West India, I. 263

Nri Simha, III. 106

Nrisinhata-paniya, II. 280

Nudity, I. 112

Num, I. 9

Nuns, I. 159, 248; III. 17, 125, 126, 342

Nushirwan, III. 460

Nyasa, I. 67; II. 275, 283

Nyaya, II. 39, 95, 291, 294

Nyayadvara-sastra, II. 91

Nyaya-pravesa, II. 95

Nying-ma-pa, III. 371, 385, 397 sq.

O, III. 141

O-baku, III. 291

Obscenity in ritual, I. 100

Occupation and caste, II. 177

Odontapuri, II. 111, 112; III. 350

Oelot, III. 365

Ola Bibi, II. 276

Oldenburg, I. 147; III. 13, 15, 285

Omei, II. 23

O-mi-to, III. 327

Om-mani-padme hum, II. 17; III. 395

Oracles, I. 103

Ordination, I. 141, 146, 243; III. 36, 37, 41, 57, 89, 130, 328, 389

Organisation, ecclesiastical, I. 37, 237 sq.; II. 210; III. 64 sq., 91, 131, 327 sq., 359, 404

Origin of Man, III. 288

Orissa, I. xxxix, xlii, 19, 30, 31, 113; II. 111, 113, 114, 116, 174, 206, 277, 386

Ormasd Yasht, III. 220

Orpheus, Orphism, I. lv, 237; II. 285

Orphic Societies, III. 429, 434

Osh, III. 202, 213

Osiris, II. 122, 285

Osmanlis, III. 198

Oudh, I. xxii, 20, 31, 95, 113, 131; II. 149, 266; III. 457

Oupnekhat, II. 270

Outlines of Indian Philosophy, II. 188, 222 of Jainism, I. 105 of Mahayana Buddhism, II. 45, 56

Oxford History of India, II. 64

Oxus, III. 197, 210, 212

Oxyrhynchus Logia, III. 437

Pabbaja Sutta, I. 135

Pabbajja, I. 243

Paccari (raft commentary), III. 30

Paccaya, I. 208

Pacceka Buddhas, I. 344; II. 8

Padakalpataru, II. 245, 256

Padakartas, II. 256

Padas, III. 286

Padhanam, I. 216

Padjadjaran, III. 158

Padmanabha, II. 147 Char, II. 238, 240

Padmapani, II. 15; III. 396

Padma Purana, II. 148

Padmaratna, II. 307

Padma Sambhava, I. xxvii; II. 125; III. 348 sq., 379, 381, 384, 393, 397

Padma Samhita, II. 188

Padmasana, III. 184

Padma-tantra, II. 188

Padma-than-yig, III. 349, 381

Padmodbhava, III. 122

Pagan, I. 120; III. 47, 52, 53, 55, 56, 67, 179

Pagan Min, III. 65

Pagodas, III. 48, 56, 70, 239, 325

Pag Sam Jon Zang, II. 129; III. 352

Pagspa, III. 273, 354, 388, 392

Pahlavas, I. 23; II. 69

Pai-Chang-ts'ung-lin-ch'ung-kuei, III. 322, 324

Paitao, III. 314

Pajapati, I. 103

Pakche, III. 336

Pakudha Kaccayana, I. 99

Palas, I. 27; II. 109; III. 129

Palembang, III. 161

Pali, I. xxiv, 116, 282; III. 12, 81, 375

Pali and Sanskrit, I. 282

Pali-Buddhism, I. xxiv, 127; III. 6, 84, 179, 180. Cf. Hinayana

Pali-Buddhismus, I. 312

Pali Canon, I. 128, 130, 164, 254, 275-301; II. 7, 21, 33, 34, 48, 59, 102; III. 31, 189, 295, 297

Pali dictionary, II. 10 inscriptions, III. 84

palimattam, III. 29

Palitana, I. 119 sq.

Pali Text Society, I. 275, 304

Pallas worship, I. 23

Pallavas, I. 26, 27; III. 107

Pallegoix, III. 94

Pallivals, II. 177

Palmyra, II. 14

palya, I. 110

Panataran, III. 158, 165 sq., 179

Pancabheda, II. 239

Pancakrama, II. 86

Pancalas, I. 20, 27, 87, 95, 96

pancamakara, II. 284

Pancaratra, I. xxxv, lxxx; II. 97, 147, 152, 182, 186, 188, 195, 196, 197, 202, 224, 232 sq., 309; III. 387, 420, 425, 426

Pancaratra Sastra, II. 189

Pancaratra-tantra, II. 189

Pancasikha, II. 20, 296

Pancasirsha, II. 20

pancatattva, II. 284

pancatmaka, III. 175

Pancayat, II. 176

Pan-Chao, I. 24; II. 64, 76; III. 197, 201, 208, 244

Panchen Lama, III. 368 Rinpoche, III. 365

Pan-ch'i, III. 125

Panchou, III. 314

Panchpiriyas, III. 459

Panchpirs, III. 175

Pandansalas, king, III. 160

Pandaravasini, III. 173

Pandavas, I. 55; II. 154, 155, 169

Pander, III. 219, 380

Pandharpur, II. 16, 256, 257

Pandrenthan, III. 194

Pandukabhaya (king), III. 13

Pandurang, II. 275

Panduranga, III. 138

Panduvasudeva, III. 13

Pandya (Pandian), I. 26, 114, 268; II. 214; III. 44

Panhavagaranaim, I. 116

Panini, I. xxxi; II. 153, 180, 194, 197; III. 419

Paniniya Darsana, II. 291

Panjab, I. xlviii, 20 sq., 25, 28, 29, 31, 87; II. 92, 93, 109, 270 sq.; III. 457, 461

Panjo, II. 282, 283

Panna, I. 220, 261; III. 30

Pannasami, III. 65

Panran, III. 138, 141

pansala (monastery), III. 41

Pantaenus, III. 414

Panthaka, I. 170

Pantheism, I. xviii, xxxiv, xxxvi, xliii, lxxix, ci, 8; II. 167, 179, 197, 224, 265; III. 218, 317, 462

Panya, III. 48, 58

Paochi, III. 282, 283

Pao-Chih, III. 254

Pao-hua-shan, III. 316

Papa, I. 107

Papa-natha, III. 106

Para, II. 196, 235

Parabrahma, II. 32, 278

Paracatti, II. 216

Paradise, II. 23, 28, 30, 31, 35, 42, 57, 61; III. 385, 451. See Kailas, Sukhavati, Tusita, Heaven

Paradise Lost, II. 246

Paradise Regained, I. 129

Parajika, I. 205; III. 323

Parakrama Bahu, I. 293; III. 18, 25, 33 sq., 179

Paramabodhisattva, III. 149

Paramadi-buddha-uddhrita-sri-kala-cakra, III. 376

Paramaditya-bhakta, III. 454

parama-guhya, III. 173

Paramara dynasty, I. 27

Paramartha, I. 260; II. 78, 80, 81, 84, 88; III. 256

paramartha-satya, II. 38

Parama Samhita, II. 189 Siva, III. 181 Sunya, III. 181

Paramatman, II. 266, 312

Paramats, III. 63

Parama-Vishnu-loka, III. 114, 134

Param Brahma, II. 42

Paramesvara, III. 96 king, III. 144

Paramitas, III. 173, 304

Param-vrahma, III. 114

Pararaton, III. 158, 168

Parasnath (Mt.), I. 120, 121

Parasurama, I. 36, 88, 130; II. 147, 213

paratantra, II. 38

Paratman, III. 175

paratpara, II. 278

Parbatiya, II. 119 Gosains, II. 288

Pargiter, I. 15; II. 187, 188, 279; III. 424

Parias, III. 183

Paribbajakas, I. 95; III. 13

pari-kalpita, II. 38

Parinamana, II. 31

parinamavada, II. 264, 318

Parinibbanam, I. 223

Parinirvana, I. 223; III. 382

Parinishpanna, II. 38

Pari-priccha, II. 61, 62

Parishads, I. 75

Paritta, III. 375

parittam, III. 71

Parivara, I. 258, 292; III. 19, 31

Parivrajaka, I. 95

Parker, III. 18, 91, 54, 361

Parmenides, I. xix

Parmentier, III. 137, 143, 144, 150

Parnasavari, III. 394

Parsis, I. 69, 122; III. 414

Parsva, I. xix, 110, 112

Parsva, III. 307

Parsvanatha, I. 95, 120

Parthians, I. xxx, 22, 69; III. 414

Parupana, III. 62, 63

Parvati, II. 174, 222, 277; III. 114

Pasa, II. 204, 216, 223

Pasenadi, I. 148

Pashanda Capetika, II. 258

Pasoeroean, III. 158, 168

Pa-ssu-pa, III. 273

Pa-ssu-wei, III. 114, 125

Pasu, II. 204, 216, 223

Pasupata philosophy, II. 54, 189, 201-205, 211, 216, 280, 291; III. 114, 148

Pasupati, II. 118, 145, 202; III. 114, 146

Pataligama, I. 161

Pataliputra (Patna), I. 21, 24, 117, 161, 162, 272, 290; II. 92, 137; III. 15

Patan, II. 113

Patanjali, I. 303; II. 153, 202, 306; III. 424

Path, The, I. 185, 186, 213

Pa: thomma Somphothiyan, III. 98

Pa-ti, II. 204, 216, 223

paticcasamuppada, I. 144, 206

patigho, I. 227

Patimokkha, I. 129, 247, 277, 289, 290; III. 41, 130, 249. See Confession

Patisambhida, I. 258

Patisandhivinnanam, I. 197

Patna, I. 135; II. 111. See Pataliputra

Patriarchs (Buddhist), I. 256; II. 85, 86, 88, 95; III. 286, 304, 306, 307 (list) (Jain), I. 113; II. 153 (Taoist), III. 228

Pattadkal, III. 106, 116

Pattanatta Pillai, II. 219, 226

Patthananayo, I. 208

Paudgalikam Karma, I. 107

Paundraka, king, II. 162

Paushkara, II. 205 Samhitas, II. 189, 195

Pava, I. 111, 162, 164, 169

Pavarana, I. 245, 247

Pawar dynasty, I. 27

Payasi, I. 196

Pedanda, III. 185

dPe-dkar, III. 393

Pegu, I. xxv, 269; III. 6, 26, 46, 52, 58, 73, 75, 80, 88

Pei Liang, III. 206

Peking, II. 16; III. 192, 274, 276, 301, 361, 369, 381

Peliyaksha, II. 59

Pelliot, II. 55; III. 101, 103, 124 sq., 157, 200, 215, 283, 296, 353, 373, 380 sq.

Pemangku, III. 185

Pemeyangtse, III. 371

Pemiongchi, III. 371, 398

pen, III. 311

Pen-shi, III. 299

Pentad, II. 26, 164

Perahesa festival, I. 268; III. 44

Peri, I. 301; II. 22, 65, 87; III. 326

Perisiriyar, II. 219

Periya Purana, II. 188, 220

Periyarvar, II. 231

Periyatirumori, II. 231

Persecutions, I. 178; III. 44, 61, 103, 212, 252, 257, 267, 351, 414

Persepolis, III. 450

Persia, I. xv, xxx, xxxi, 21, 22, 31; II. 23, 65, 88, 139, 181, 240; III. 3, 25, 180, 195, 199, 213 sq., 432 sq., 456

Peshawar, I. 21; II. 76, 87; III. 24, 220, 239

Peshwas, I. 31

Pessimism, I. lix, lxv, 44, 202 sq., 205

Petakopadesa, III. 56

Petas, I. 338

Petavattha, I. 280, 289; III. 205

Petersburg Lexicon, II. 196

Petithuguenin, III. 83

Petrie (Flinders), III. 430 sq.

Peys, I. 6

Phagmodu dynasty, III. 357, 364

hPhagspa bLo-gros-rgyal-mthsan, III. 354

Phalchen, III. 374

Phalgu, I. 136

Phanrang, III. 138

Pharisees, III. 436

Phasso, I. 189, 209

Phat-To, III. 344

Phaya Man, III. 96 (Mara) Ruang, III. 80 Tak Sin, III. 86

Phi, III. 97 Am, III. 97

Philo, III. 433

Philosophy, I. 64, 73, 303 sq.; II. 291 sq. See also Advaita, Monism, Sankara, Vedanta

Philosophy of Reflection, II. 39

Philosophy of the Upanishads, II. 306

Philostratus, III. 447

Phimeanakas, III. 121, 132

Phi-Pret, III. 97

Phi Ruen, III. 98

Phnom Penh, III. 109, 129

Phong-nha grotto, III. 150

Photisms, I. 309

Phra-bat, III. 85, 98

Phra: Buddha-Lot-La, III. 86

Phra: chedi, III. 89

Phra: In (Indra), III. 96

Phra: Isuen (Siva), III. 97

Phra-Khaphung, III. 98

Phra: Kodom (Gautama), III. 89

Phra: Mokha: la, III. 89

Phra: Nang: Klao, III. 87

Phra: Narai, III. 97

Phra Pathom, III. 82, 98

Phra: prang, III. 89

Phra: Saribut, III. 89

phyidar, III. 352

Physicians, king of, I. 201

Physics, I. ciii, 66. See Matter

Pi'ao, III. 47

Pi-eh, III. 311

Pilgrims, I. 143; II. 94, 130

Pillai Lokacarya, II. 236

Pillar Edicts, I. 269 sq.

Pi-lo-fu, III. 327

P'i-mo, III. 209

Pindola, III. 326 Bharadvaja, I. 320; II. 12

pinkama, III. 42

Pipal Tree, I. 142

Pipa Raja, II. 243

Piper, Mrs., I. lvii

Pipphalivana, I. 169

Piprava Vase, I. 169; III. 23, 99

Pir Badar, III. 459

pirit, III. 36, 42

Pirs, worship of, III. 459

Pisaci, III. 394

P'isha, III. 209, 213

Pistis Sophia, III. 445

Pitakas, I. xlix, lxxiii, lxxviii, 95, 102, 117, 133sq., 141, 143, 149, 152, 169sq., 189, 193, 195, 197, 208, 211sq., 239, 260, 290-301; II. 67, 122, 137, 171, 305; III. 6, 19, 23, 29, 31, 69, 97, 240, 440, 450

piths, II. 286

Pitinikas, I. 268

Pito, II. 129

pitriyana, I. 88

Piyadassi, I. 266

Plato, I. lv, lxiii; III. 447

Pleyte, III. 167, 181

Pliny, I. 26; III. 415

Plotinus, I. 310; III. 431, 447, 460, 462

Plutarch, II. 23

Po-lai (Prah), III. 125

Polar Star, III. 342

Poli, III. 107, 163

Politics and Religion, I. lxxxi; III. 236 sq.

Pollanarua, III. 18

Pollunaruwa, III. 26

Polo, III. 163

Polyandry, I. 55; II. 155

Polycrates, III. 434

Polydaemonism, III. 225

Polygamy, I. 90

Polymorphism, I. 48; II. 139

Polynesians, III. 100, 170, 185

Polytheism, I. lxix, 61, 62, 63; III. 317

Po-nagar, III. 140, 144, 147

Po-nan, III. 106

Pongol festivities, I. 100

Pongyi, III. 72

Ponnas, III. 67

Pon Prajna Candra, III. 120

Poona, I. 69; II. 171, 258

Pope, G.H., I. xc; II. 183, 215

Pope Innocent III, I. 202

Popular Religion, I. lxix, 6 sq., 100; II. 173; III. 42, 68, 97, 112, 145, 182, 224, 349, 350, 382 sq. (Bon)

Popular Religion of Northern India, I. 103, 145, 147; II. 277

Porana, III. 14, 30

Porphyry, III. 444, 460

Portuguese, I. 31; III. 26, 34, 85, 128, 417

Possession by spirits, I. 11

Potala (Potalaka), II. 15; III. 135, 363

Po-U-Daung, III. 63

Prabandham, II. 231

prabhakari, II. 11

Prabhu, II. 256

Prabhuling-lila, II. 226

Prabodha candradaya, I. 27; II. 123, 230

pradakshina path, II. 172; III. 166

pradesika, I. 268

Pradhana, I. 335

Pradyumna, II. 196, 235

Prah Kou, III. 119

Prajapati, I. 57, 62, 67

Prajna, I. 220; II. 21, 34, 79; III. 173, 217, 301 paramita, I. xxxii, lxxiii; II. 50 sq., 60, 66, 71, 72, 83, 85, 93, 118, 119; III. 53, 122, 123, 169, 173, 215, 260, 276, 282, 292, 293, 311, 374, 378

Prajnatara, III. 307

Prakasa, II. 319

Prakrit, I. 116; III. 8, 190, 208, 210, 214, 296

Prakriti, II. 217, 244, 255, 278, 289, 297 sq.

pralaya, II. 317

pramara, II. 293

Prambanam, III. 154, 155, 165, 178 sq., 182

Prameya Ratnavali, II. 255

Prameyaratnarnava, II. 249

Prana, II. 240

Pranayama, I. 306

Pranidhana, I. 344; II. 29

Prannath, II. 261

Prapancasara Tantra, II. 282

Prapantja, III. 159

Prapatti, II. 237

Pra Pratom, III. 90, 97

prasad, II. 174, 180; III. 417, 422

Prasat Prah Khse, Inscript., III. 122

Prasnaviyakaranani, I. 116

Prasthanas, II. 238

Pratapa Chandra Ghosha, II. 236

Prataparudra, king, II. 115

Pratardana, II. 181

Praten, III. 98

Pratibha, I. 309

Pratimoksha, I. 300; III. 190, 214, 323, 328, 332, 373, 389. See Confession

Pratitya Samutpada, I. 206

Pratyabhijna, II. 223, 224

Pratyabhijna-karikas, II. 223

Pratyahara, I. 306

pratyaksha, II. 292

Pratyekabuddhayana, II. 4

Pravahana Jaivali, I. 74, 88, 298

Pravritti, I. lxxxi; II. 283

Prayaga, II. 243

Praying wheels, III. 394

Prea Eynkosey, II. 159; III. 113

prema

Prem Sagar, II. 161, 191

Preserver, the, II. 146

Preta, I. 335; III. 97

Preuschen, III. 430

Priesthood, I. 36. See also Bonze, Brahman, Hoshang, Hotri, Purohit

Principles of Tantra, II. 190, 281, 282; III. 40

Printing press, III. 289 sq., 381

Prithivi-bandhu, III. 375

Priyadarsika, II. 97

Proclus, III. 434

Prodigal son parable, III. 438

Prome, III. 47, 51, 53

Proverbs, Book of, I. 94

Provincial Geographies of India, II. 273

sPrut-pa, III. 360

Przyluski, I. 161, 263; II. 81

Psalms of Maratha Saints, II. 256

Psychology, I. 186, 192, 262; III. 39

Ptolemy, I. 26, 268; II. 158; III. 79, 105, 153, 430 Philadelphus, III. 432 Soter, III. 244

Pubbaselikas, I. 259

Public worship, I. lxxxiv

Pugama, III. 47

Puggalavadin, II. 101

Puggalo (individual), I. 191; II. 101

P'u-hsien, II. 23; III. 327

Pujaris, II. 173

Pukham, III. 52

Pukkusa, I. 165

Pu-K'ung, III. 264, 293

Pulakesin, I. 19

Pulindas, I. 268

Pums, II. 165

Punakha Press, III. 381

Puni, III. 163

P'un-ming, II. 18

punya, I. 107

Punyamitra, III. 307

Punyayasas, III. 307

Purana Kassapa, I. 99

Puranartha, III. 142

Puranas, I. xxxvi, xxxviii, lxxiv, 15, 59, 256, 333; II. 28, 48, 151, 187, 193, 281, 306, 321; III. 105, 120, 173, 215

Pure Land school, III. 312

Puri, I. 30; II. 114, 116, 176, 208, 238, 254; III. 25, 134

Purna, I. 175, 299

Purna prajna, II. 237

purnatva, II. 204

Purnavarman, II. 96, 307; III. 153, 165, 176

Purohita, I. 88; III. 118, 145

Purra-Porul Venba-Malai, II. 213

Purusha, II. 297; III. 181, 426. See Atman

Purushada Santa, III. 176

Purushapura, II. 76

purvaja, III. 426

Purvamimamsa Sutra, II. 207, 291, 294, 310

Purvas, I. 116

Pusa, III. 186

Pusan, I. 57; II. 146

Pushkara-dvipa, III. 425

Pushpadanta, I. 117

Pushti-Jiva (Marga), II. 249

Pushya-mitra, II. 68, 69

Pu-tai, II. 25

P'u-ti-tu-lo, II. 95

Putnomita, III. 307

P'u-t'o, II. 15; III. 237, 279, 280, 309, 321

Puvvas, I. 116

Pyitshin, III. 72

Pythagoras, I. lv, 237; III. 434 sq.

Pyus, III. 47, 53

Qamar, II. 155

Quakers, I. 122

Quan-Am, III. 343

Quan-Am-Thi-Kinh, III. 343

Quan-Am-Toa-Son, III. 343

Quang-nam, III. 137

Questions of Milinda, I. 23, 199, 205, 225, 226, 240, 291, 339; III. 6, 246, 286, 296

Quietism, I. 136

Quilon (Bishop of), III. 417

Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, I. xcvii

Qutayba, III. 199

Rabbis, I. 91

Racial distinctions, II. 177

Raden Radmat, III. 141 Rahmat, III. 161 Vidjaja, III. 159

Radha, II. 157, 158, 229, 253

Radha-swamis, II. 266

Radha Vallabhis, II. 256

Radiance, world of, I. 331

Radloff, III. 192

Raffles, III. 155, 161

raga, II. 204

Raghuvamsa, II. 151, 189

Rahasyas, II. 237

Rahula, I. 134, 148, 151, 160, 298, 301, 315; also. III. 57

Rahulabhadra, II. 85; III. 219

Rahulabhadra Nagarjuna, II. 128

Rahulata, III. 307

Rai Das, II. 243

Raja, status of, I. 131

Rajagaha, I. 135, 147, 148, 150, 157, 158, 161, 162, 254, 255; III. 32 (council at)

Rajagirikas, I. 259, 339

Rajagopala Chariar, II. 190, 316

Rajagriha, I. 111; II. 94

Raja Kumara, II. 99

Rajaraja, I. 26; II. 108, 215

rajas, II. 298

Rajasanagara, III. 176

Rajasuya, I. 68

Rajatarangini, II. 85, 109, 127

Rajavaliya, III. 26

Raja-yoga, I. 305

Rajendravarman, III. 110, 121

Rajgir, I. 121, 135

Rajputana, I. 19, 30, 31, 115; II. 113, 242, 244, 252; III. 454, 456

Rajput Clans, I. 25, 26

Rajuka, I. 268

Raksasas, III. 182, 393

Ralpachan, king, III. 351, 378, 379, 386

Ram, II. 263, 264, 268

Rama, I. xv, xxxv, 72, 169; II. 148 sq., 169, 243 sq.; III. 147 Candra, II. 113, 148 sq.

Ramadhipati, king, III. 58, 85

Ramagama, I. 169

Ramai Pandit, II. 114

Ramaites, II. 233

Rama Komheng, I. xxv; III. 80, 93, 109, 126 Krishna, I. xlvii; II. 161

Rama Krishna (life of), I. 317, 340

Rama-linga, II. 221

Ramananda, I. xliv sq.; II. 212, 242 sq., 257, 263, 268, 269; III. 420

Ramannadesa, III. 46, 50

Ramanuja, I. xliv; II. 73, 74, 145, 151, 182, 186, 192, 197 sq., 203, 212, 221, 226, 228, 229, 232 sq., 242, 314, 316; III. 420, 457

Ramanya Sangha, III. 37, 38

Ramapala, II. 112, 129; III. 360

Ramapurvata-paniya Upanishad, II. 151

Ramaraja, III. 80

Ramatapaniya, II. 280

Rama Thuppdey-Chan, king, III. 129

Ramats, II. 243

Rama-uttaratapaniya, II. 151

Ramayana, I. xlv, lxxv, xc, c; II. 148 sq., 169, 187, 245; III. 6, 103, 106, 120, 152, 167, 170, 180, 186, 342

Ramayya, II. 225

Ramdas, II. 256

Ram Das (Guru), II. 268

Ramesvaram, I. 17; II. 150

Rammaka (Brahma), I. 153

Ranchor, II. 244

Rangachari, V., II. 236

Rangoon, III. 49

Ranjit-Singh, II. 272

Ranmali, III. 26

Rao-Gopinatha, I. xxxv, 58; II. 140, 165, 190, 202; III. 147, 382

Rapson, II. 153

Rapti (upper), I. 132

Rasesvara Darsana, I. 305; II. 320

Rashtra kuta dynasty, I. 27, 114

Rashtrapalaparipriccha, II. 100

Ras Lila, II. 250

Ras Mandali, II. 250

Ratnakaranda-vyuha-sutra, II. 19

Ratnakuta, III. 282, 374, 378

Ratnakuta-dharma-paryaya, II. 57, 61

Ratnapura, III. 43

Ratnasambhava, II. 26; III. 166, 173

Ratnavajra, II. 126

Ratnavali, I. 319; II. 97, 259

Ratthapala sutta, I. 134; III. 71

Raudra, III. 382

Raurava, II. 205

Ravana, I. 72, 337; II. 54, 149

Raverty, II. 112

Ravi, I. 20

Rawak, III. 194

Rawal Pindi, I. 21

Rawlinson, II. 256

Raymond, I. 11

Recherches sur les superstitions en Chine, I. 341; II. 18

Recht und Sitte, III. 41, 66

Record of Buddhist practices, II. 3

Records of the Buddhist Empire, I. 258

Red Clergy, III. 277, 397 sq.

Reincarnation, I. xviii, xix, 1 sq., 11, 42, 108, 109, 123, 139, 194, 195, 196; III. 247, 444 sq.

Rek Na, III. 94

Relations, relativity, theory, I. 208

Relics (Buddhist), I. 169; III. 16, 20, 22-28, 56, 81, 84, 211, 256, 262, 265, 266, 268, 270

Religion, definition, I. xii, xcvii, 12. Cf. Introduction passim

Religions of India, II. 143

Religious Orders, I. 95, 96, 97, 237. See Asceticism, Monasteries

Rembang, III. 153

Remusat, III. 207, 250

Remy, III. 371

Renunciation, I. lxv sq., 135, 215; II. 168

Repertoire d'Epigraphie Jaina, I. 105, 113

Revata, I. 257; III. 28

Revelation (progressive), I. lxxi, 76; II. 191, 233

Revelations (Maitreya), II. 83

Rhys Davids, I. 97, 103, 128, 129, 161, 212, 226, 259, 260, 315; II. 100, 175, 320; III. 14, 30, 45, 303

Rhys Davids (Mrs.), I. xxi, 180, 188, 190, 193, 208, 209, 213, 248, 259, 281, 314; III. 39

Rhys Davids and Oldenburg, I. 139

Ricci, II. 279

Rice, I. 114; II. 108, 213

Richards, II. 174; III. 311

Right Effort, I. 217

Righteousness, kingdom of, I. 140 wheel of, I. 143, 170

Right mindfulness, I. 217

Rig Veda, I. xiv. lxxii, 19, 20, 51, 53, 55, 60, 62; II. 137, 146, 152, 181, 244, 275; III. 102, 426

Ri-lac, III. 342

Ri-moi-mthsan-nid, III. 377

Rishabha, I. 110; II. 148

Rishis, II. 193

Risshu sect, III. 404

Ritual, I. xvi, xxi, lxxiv; II. 6, 166-185, 207; III. 331. Cf. Sacrifices, Temples

Rochas (Colonel), I. lvii

Rockhill, I. 99, 173, 259; II. 81, 103; III. 207, 211, 295, 351, 358, 373, 375, 378, 380, 396

Roga, I. 201

Rohini, I. 149; II. 153, 154

Roja, I. 171

Roman Catholicism, I. lxxxv, 37, 39, 238, 246; III. 35, 399, 417, 427, 443 Colonies, III. 415 Empire, I. 24

Romance, religious, III. 225

Rosetti, I. lxxxvii

Ross, Sir. Denison, II. 89

Roussel, II. 195

Royal deification, III. 115, 119, 168

de Rubruk (Wilhelm), III. 395

Ru-che-tsan, king, III. 377

ruci, II. 255

Rudhiradhyaya, II. 289

Rudra, I. 59; II. 137, 140, 141, 183, 202, 228, 277; III. 146

Rudradaman, II. 69; III. 139

Rudras, I. 57

Rudra-sampradaya, II. 229, 248

Rudra Singh, II. 260

Rudravarman, III. 105, 106

Rudra Yamala Tantra, II. 281

Rufais, II. 254

Rukmini, II. 257

Ruling Spirits of the Four Quarters, I. 102

Rummin Dei, I. 132, 269, 274

Runes, III. 192

Runot, I. 67

rupa, I. 188, 209

ruparago, I. 227

Russell, II. 261, 266

Russia, I. lxx, 54, 122; III. 370

Ruwanweli Dagoba, III. 18

Ruysbroek, I. 323

Ryo-bu Shinto, III. 402, 410

Sabannu, I. 228

Sabaza, III. 161

Sabbakami, I. 257

Sabda, II. 265, 266, 292, 320; III. 419

Sabha, II. 273

Saccidananda, I. ciii, 84; II. 248

Sachan, III. 446

Sacred Books of the Hindus, II. 182, 255

Sacred Edict, I. 267; III. 237, 323

Sacrifice, I. xvi, xxii, xxxvi, lvi, lxxxv, lxxxvii, 49, 62, 63, 64, 65 sq., 120, 145, 230; III. 127, 362, 385, 443

Sadasiva, III. 119

Saddaniti, III. 56

Saddhammapura, III. 50

Saddharma Pundarika, II. 4, 52; III. 284, 292, 374

Sadducees, III. 436

Sadhaka, II. 122

Sadhana, I. 46; II. 45, 282

Sadhu, II. 104, 245

Sadhumati, II. 11

S'adi, III. 461

Sadiya, II. 279

Sad-Vaishnavas, II. 239

Sadyojata, II. 198

Saeki, III. 265

Sagaing, III. 48, 53, 75

Sagaliyas, III. 21, 40

Sagara, I. 110

Sagata, I. 155, 329

Sahajananda, II. 252

Sahaj Bhajanias, II. 185

Sahassadeva, I. 269

Sahin (novice), III. 72

Sailesh, II. 147

Saindhava-cravakas, II. 129

Saint Angela, I. 316 Augustine, II. 180 Christopher, III. 442 Frances, II. 217 Gertrude, II. 161 John, I. 181 Paul, I. lxxiv, 273 Placidus (Hubert), III. 442 Teresa, I. lxii, 310 Thomas, Apostle, III. 414 sq.

Saisunaga dynasty, I. 132

Saiva, etc. See Siva, etc.

Saiva Siddhanta, II. 184, 203, 204, 216, 221, 225, 291, 309, 318

Saivottara Kalpa, III. 142

Saiyad Sular Masud (shrine), III. 458

Saiyid dynasty, I. 29

Sakadagamin, I. 227

Sakadvipa, III. 425, 452

Saka era, III. 154, 155

Sakalacaryamata-sangraha, II. 249

Sakambhara, I. 102

Sakas, I. xxx, 22, 23; II. 69; III. 212

Sakiya, I. 131

Sakka, I. 59, 102, 130, 333; III. 392

Sakkaya, I. 200

Sakkayaditti, I. 227

Sakra, I. 333

Saktas (Saktism), I. xxxiv, xxxvi, lxxxvii, 104, 310; II. 17, 18, 121, 124, 125 sq., 170, 176, 185, 189 sq., 209, 224, 255, 259, 274-290, 319 sq.; III. 54, 274

Sakti (proper name), II. 145, 196, 216, 223, 274 sq., 319; III. 54, 119, 147, 389, 391, 396

Sakya (clan), I. 131, 132, 135, 149, 155, 161, 162, 166, 169; III. 13, 450 (abbots), III. 353, 354, 357, 398

Sakya, II. 255; III. 364

Sakya Muni, I. 133, 274; II. 7, 30, 33, 52, 53, 55, 58, 66, 93, 105; III. 166, 173, 177, 246, 327, 342, 385, 389, 446

Sakyaputtiya, I. 242

Sakya simha, I. 133

Sala, III. 130

Salistambha Sutra, III. 378

Sallustius, III. 447

Salva, king, II. 155

Salvation (by devotion or faith or prayer), I. xvi, xviii, xix, xxi, xxii, xxix, lviii sq., 31, 44, 49, 83, 106 sq., 144, 186, 222 sq.; II. 72, 84, 121 (Tantras), 140, 152, 180-183, 217, 222, 235, 239, 255, 290, 291, 295, 310, 317; III. 39, 220, 313, 317, 404, 413, 428, 457

Samadhi (rapture), I. 83, 221, 262, 307; II. 61; III. 80, 300

Samadhi-raja, II. 55

Samajja, I. 103

Samanas, I. 95

Samanna-phala-sutta, I. 298

Samantabhadra, II. 13, 23, 32; III. 327, 388

Samantamukha, II. 14

Samanta Pasadika, II. 13, 14, 30, 298

Samarkand, III. 192, 202

Samarpana, II. 250

Samata, II. 43; III. 310

Samatata, III. 53

Samatho, I. 313

Samavayangam, I. 116

Sama Veda, I. 53

Samba, III. 452

Sambandha, II. 215

Sambapuri, III. 453

Sambhala, II. 129; III. 360, 386 (Zhambala)

Sambhara, II. 32

Sambhoga Kaya, II. 32; III. 388

Sambhuvarman, III. 140

Sambhu Vishnu, III. 114

Samding, III. 394

Samhitas, II. 128, 188, 195

Samkara, II. 238

Sammaditthi, I. 215

Samma Samadhi, I. lxii, 221

Samma-sam-buddha, I. 344

Sammitiya, I. 260, 298; II. 98, 101, 105, 108, 129; III. 148, 162

sammoha, III. 117

Sammohana (Tantra), III. 118

Sammohavinodini (Pali), III. 118

Sammutiraya, III. 53

Samos, III. 434

Samoyede, I. 9

bSam-pa rGya-mThso, III. 363

Sampradaya, II. 179, 228. Cf. Sects

Samprati, I. 113

Samsara (migration), I. 1, 42, 43, 44 sq., 199, 200; II. 45. See Reincarnation

samskara, I. 188, 210; II. 300; III. 95

Samudra Gupta, I. 24; II. 87; III. 21

Samvara, I. 107; II. 140; III. 391

Samvriti-satya, II. 38

Samyama, I. 308

Samye, III. 350

Samyuktabhidharmahridaya, III. 213

Samyuktagama, I. 293, 300; II. 48; III. 190, 296 sq.

Samyukta-ratna-pitaka Sutra, II. 83

Samyukta-vastu, II. 224

Samyutta nikaya, I. lxxiii, 189, 190, 192, 193, 201, 232, 278, 289; II. 48; III. 65, 246, 297

Sanakadi, II. 228

Sanakadi-sampradaya, II. 230

Sanakavasa, III. 307 (Sanavasa)

Sanang Setsen, III. 355, 357, 361

Sanan-kumara, I. 103

Sanatama Dharma, I. xlviii

Sanatsujatiya, II. 187

San-bo-tsai, III. 161, 162

San-Chao, III. 97

Sanchi tope, I. 269, 272; III. 14

Sandberg, III. 399

Sandilya, II. 308 Sutras, II. 182

Sangamaji, I. 160

Sangermano, Father, III. 63

Sangha (Buddhist order), I. 97, 154, 156, 182, 185, 237 sq., 256, 258; II. 115; III. 11, 36, 71, 214

Sanghamitta, III. 17, 21

Sanghams, II. 214

Sanghanandi, III. 307

Sanghapala, III. 105

Sangharajas, III. 65, 83

Sangharaksha, II. 64, 80

Sanghavarman, III. 295

Sanghayasas, III. 307

Sang Hyang Kamahayanikan, III. 172, 180

Sangiti, I. 256; III. 65

Sangsit, III. 185

Sanjaya, I. 98, 145, 147, 155 (Java), III. 154 Belaputta, II. 97

Sankara Acarya, I. xxxii, xl, xlii, xliii, lxviii, lxxxi, 82, 86, 211, 303; II. 73, 74, 109, 110, 130, 175, 183, 187, 197, 203, 206 sq. (life), 220, 233, 234, 238, 258, 280, 282, 312 sq. (doctrines); III. 421. See Advaita, Monism

Sankara-dig-vijaya, II. 110, 203

Sankara Narayana, II. 164; III. 114, 147, 181

Sankarapandita, king, III. 119

Sankara-vijaya, II. 209

Sankarshana, II. 196, 197, 200, 235, 319

Sankharas, I. 188 sq., 206 sq., 225, 230

Sankharuppatti-sutta, I. 210

Sankhya Aphorisms of Kapila, II. 296

Sankhya Karikabhashya, II. 296, 304; III. 286 philosophy, I. lxxvi, xcii, 47, 49, 74, 98, 106, 108, 109, 128, 210, 211, 302; II. 40, 54, 88, 99, 182, 197, 201, 202, 216, 217, 232, 291, 292, 293, 296 sq. (details); III. 448

Sankhyam, III. 44

die Sankhya philosophie, II. 296, 299

Sankhyapravacana, II. 296

Sankhya-tattva-kaumadi, II. 303

Sankhya-Yoga, II. 224, 229

San Kuan, III. 225

San-lun-tsung, III. 304

Sanna, I. 188

Sanna (king), III. 154

Sannyasin, I. 89; II. 247, 254, 294

Sanskrit, I. xxiv, xxviii, 117, 130, 275, 300; II. 4, 6, 47 sq. (Canon). (Also Mahayanist Literature), 69, 113, 123 (Nepal); III. 81, 82, 138 sq. (Champa), 154, 164, 189, 190, 294 sq. (Chinese Canon), 373

Sanskrit manuscripts of Bikaner, II. 190

Sanskrit Texts (Muir), I. 36

Santa, III. 382

santana, II. 36

San-ta-pu, III. 287, 311

Santarakshita, III. 348 sq.

Santhagara, I. 150

Santi, II. 255

Santideva, II. 9, 45, 60, 106

Santiparvan, II. 195, 196, 202, 203; III. 425

Santri Birahis, III. 182

San Tsang, III. 282

Saoshyant, II. 23; III. 451

Sarabha Murti, II. 140

Saradatilaka Tantra, II. 281

Saraha, I. xxxii; II. 29, 85; III. 219

Saraks, II. 114, 177

Saraladasa, II. 114

Sarasamuccaya, III. 172

Sarasvati, II. 19, 145

Sariputra-prakarana, III. 190

Sariputta, I. 147, 148, 155, 157, 172, 180, 211, 229, 320; II. 9; III. 58, 60, 89

Sarkar, B.K., II. 32, 111, 114, 116

Sarkar Jadunath, II. 113

Sarnath, I. 141, 171, 266, 270; II. 112

Sarva, III. 146

Sarva-darsana-sangraha, II. 91, 201, 202, 203, 205, 222, 291, 320, 321

Sarvajnadeva, III. 379

sarvajnatva, II. 204

sarva-kartritva, II. 204

Sarva Savaranam Bhagavati, III. 394

Sarvastivadin (sect), I. xxvi, xxxii, 262, 263, 291, 300; II. 48, 72, 77 sq., 85, 90, 101, 224; III. 148, 176, 191, 201, 202, 209, 212, 213, 285, 286, 292, 299 (Canon), 315, 451

Sasanavamsa, III. 55 sq., 61, 62 sq.

Sasanka, II. 96

Sa-skya-pancen, III. 354

Saskya Pandita, III. 350

Sassanids, I. 24; III. 191, 451

Sasta, III. 120

Sastra Madhyavibhaga, III. 123

Sastri, Pandit Hari Prasad, II. 113, 116

sasvata, II. 43

Satagiri, I. 103

Satapatha Brahmana, I. lxxx, 89, 91 sq.; II. 195

Satara Brahmans, II. 279

Satarudriya hymn, II. 141, 142, 183

Satasastra, III. 304

Satavahana dynasty, I. 22; II. 85

Sathagopa, II. 231, 237

Sati, I. 197

Sati, I. 217

Sati, II. 126, 285

Sati (Suttee), I. lxxxviii; II. 168; III. 183

Sat-mahal-prasada, III. 18

Sat-namis, II. 286

Satrapies, III. 451

Satriyas, III. 183

Satrunjaya, I. 121; III. 167

Sattras (monasteries), II. 175, 260

Sattva, II. 298

Sattvata-Samhita, II. 188, 189, 195, 196, 198

Sattvata sept, II. 154, 162, 194 sq.

Satyasiddhisastra, III. 304

Satyavarman, III. 121, 140, 144

Saugatasrama, III. 121 (monastery)

Saukavastan, III. 220

saumya, III. 382

Saundaranandakavya, II. 83

Saura Purana, II. 163, 238

Saurantrika, I. 260; II. 86, 90, 92; III. 304

Sauvira, I. 190

Savatthi, I. 148, 151, 152, 159, 162, 245

Savitri, I. 57; II. 146

Sawan, III. 185

Sawti sect, III. 63, 73

Saya, III. 72

Sayanacarya, II. 210

Say-fong inscript., III. 124

Scandinavian Literature, I. 45

Scenes de la Vie du Buddha, I. 173

Schiefner, I. 173; II. 126, 129; III. 108, 156, 219, 307, 453

Schmidt, III. 354, 373

Schmitt, III. 83

Schomerus, I. xli; II. 188, 204, 319

Schools of Philosophy (Indian), II. 291 sq. Cf. Sects

Schopenhauer, I. lv, lxxvi, 47, 201, 208, 236, 309; II. 270

Schrader, I. lxxx, 76, 97, 99, 219, 232, 236; II. 128, 188, 189, 195, 197, 198, 204, 210, 235, 270, 322, 387

Science, I. ciii; III. 376 (Tibetan literature). Cf. Cosmology, Metaphysics

Scott, Sir. J.S., III. 49, 68, 70

Scott Moncrieff, III. 430

Scythian kingdoms, I. 22; III. 212 sq.

Scythianus, III. 446

Sdok Kak Thom inscript., III. 109, 117

Sea of Milk, III. 425

Secret rites, II. 121, 283

Sects: Buddhist, I. 259, 260 (list), 298 (list); III. 285 Burmese, III. 57 sq. Chinese Buddhists, III. 303 sq. Hindu, II. 179 sq. Japanese Buddhists, III. 403 sq. Mahayana and Hinayana defined, I. xxx; II. 3 sq. Sivaite, II. 216 sq., 222 sq. (Kashmir), 225 sq. Tibetan, III. 397 sq. Vishnuite, II. 194 sq., 228 sq.

Seidenstucker, I. 312

Seistan, III. 3

Sekhen, I. 218

Sekkilar, II. 220

Seleucus Nicator, I. 21; III. 432

Self-hypnotization, I. 319

Semirechinsk, III. 199

Semitic alphabets, I. 61; III. 430 deities, I. 60; II. 276

Sen-Dinesh Chandra, II. 114, 187, 213, 245, 253, 255, 279, 287

Sen, Keshub Chunder, I. 339

Senart, I. 113, 267; III. 122, 190

Senas, I. 27; II. 112, 253

Sendha-pa, II. 129

Seng, III. 217

Seng-Hin, III. 292

Seng-ts'an, III. 308

Seng-Yu, III. 307

Sensus Communis, I. 192

Seoul, III. 339

Sera, III. 359

Serapis, I. 41; III. 244, 429

Seringapatam, II. 237

Sermons (Buddhas), I. 143, 146, 185, 295

Sermons of a Buddhist Abbot, II. 42, 71

Serpent Power, the, I. 311

Serpent-worship, I. 103

Serra, III. 359, 399

Setavya, I. 162

Shaburkan, III. 446

Shadayatana, III. 247

Shah Jehan, I. 30, 31; II. 270

Shaka, III. 405

Shakespeare, III. 437

Sha-le (Su-le, Shu-le) (Kashgar), III. 200

Shamanism, III. 383

Shang Ti (Tien), I. 8

Shan languages, II. 279 mountain, III. 325

Shans, III. 46 sq., 61, 79, 82

Shan-shan, III. 211, 213

Shan-si, II. 20; III. 221

Shan Tao, III. 314

Shantung, III. 319

Shao-Lin Temple, III. 255

Shatcakrabheda, I. 310

Shat-karma, I. 305

Shea and Trayer, II. 321

Sheikh Chisti shrine, III. 458 Farid, III. 459 Sadu, III. 459

Shelley, I. 46

Shen, I. 6

Shen-Chu Hung, III. 279

Shen-Hsiu, III. 309

Shen-Kua, III. 246

Shen-Seng-Chuan, III. 288

Shen-shen (Hinayanist), II. 93

Shen-Si, III. 250, 265

She-p'o, III. 156, 176

Sher-Chin, III. 373, 374

She-yeh-po-mo, III. 105

Shiahs, III. 459

Shiefner, II. 29

Shih-Chi-lung, III. 250

Shih-fen-lu-tsang, III. 285

Shih-Huang Ti (Emperor), III. 246

Shih-li-fo-shih, III. 162

Shih-li-pa-da-do-a-la-pa-mo, III. 154

Shih-sung-lu, III. 285

Shih Tsung, III. 268

Shin, II. 60

Shingon sect, II. 27, 58, 87, 275; III. 284, 316 sq., 382, 385, 404

Shin-shu, II. 51; III. 404

Shintoism, I. lxxxiii, lxxxviii; III. 402 sq.

Sho-jo, II. 3

Short cut, the, III. 312

Shou-leng-yen-san-mei-ching, II. 56

Shou-Pu-sa-Chieh, III. 328

Shrichakrasambhara, II. 121

Shrines, II. 116 (Nepalese). See also Temples, Images, Caves, Piths, Dagobas, Pagodas, Chedis, Stupas

Shu, III. 249

Shuddhi, I. xlviii

Shun-Chih, III. 279

Shun-ti, III. 274

Shwe Dagon Pagoda, I. 119; III. 74, 76

Shwe Zigon Pagoda, III. 56, 69

Sialkot, I. 25

Siam, I. xii, xxiv, xxv, lxxxii, 241, 248, 276; II. 80; III. 49, 78 sq.

Siam Sangha, III. 37

Siamese Chronicles, III. 79 sq., 111

Siddha, I. 110

Siddhanta, I. 116; II. 216, 222

Siddhantacara, II. 284

Siddhanta Dipika, II. 183, 204, 205, 221 Rahasya, II. 249

Siddha Pito, III. 387

Siddhartha, Siddhattha (name of Buddha), I. 133

Siddhattika, I. 339

Siddhi, II. 128, 282

Siddhi-traya, II. 232

Siddhi-vidya, III. 117

Si-Do-In-Dzon, II. 122

Siem-reap, III. 112

Sigala, I. 251

Sigalovada sutta, I. 158, 251

Siggava, I. 256

Siha, I. 111, 158

Sihalattha Katha, III. 14

Sikander Lodi, II. 263; III. 456

Sikhi, I. 342

Sikhim, II. 260; III. 369, 398

Sikh Religion, the, II. 256, 262 sq.

Sikhs, I. xliv, xlvi, lxxii, 19, 31; II. 151, 176, 177, 185, 212, 267 sq.; III. 456

Sikshapatri, II. 252

Sikshasamuccaya, II. 55 sq., 60

Silabbataparamaso, I. 227

Silabhadra, III. 315

Siladitya, II. 96

Silam (Sila), I. 272; III. 30, 173, 304

Silappadhikaram, II. 214

Silappadigaram, II. 108

Sila-vagga, I. 103

Silavamsa, III. 61, 71

Silla, III. 336

Sima, III. 59, 130

Sima (queen), III. 154

Simeon, I. 133

Simha Bhikshu, III. 307

Simhalaputra, III. 307

Simhasana (Lingayat See), II. 227

Sin (Jain views), I. 107

Sind, I. 25, 28; II. 100, 109, 129; III. 455

Sindhu, II. 102

Si-nganfu, III. 207

Singaraja, III. 185

Singasari, III. 159, 165 sq.

Sing-gu-sa, III. 63

Sinhalese Canon, I. 289 sq.; III. 30 Chronicles, I. 269; III. 25. Cf. Mahavamsa, Culavamsa Commentaries, III. 29 Sangha, III. 37

Sinhapura, III. 137

Sinope, III. 244

Sirascheda, III. 118

Siri, I. 103; II. 124

Sirimeghavanna, III. 21, 25

Sisira peak, III. 152

Sisnadevah, II. 143

Sisodias, II. 155

Sisowath, king, III. 129

Sister-marriage, III. 450

Sita, I. 72; III. 152

Sitala, II. 276; III. 459

Sittars, II. 218, 220; III. 418

Siva, I. xv, xvi, xxviii, xlii, xlvi, 48; II. 70, 95, 96, 98, 114, 118, 119, 122, 126, 127, 136-165, 174, 179, 182, 192 sq., 202-227, 228, 274, 319; III. 52, 53, 85, 97, 107, 113, 144, 146, 167, 173, 186, 355, 391, 392, 417. See also Linga-worship Goddesses, II. 145 sq.

Siva-bhagavatas, II. 202

Siva-bhakti, III. 146

Siva-buddha, III. 159, 169, 181, 186

Siva-buddhalaya, III. 169

Siva-dharmottara, II. 187

Siva-drishti, II. 223

Sivaism, Kashmiri, II. 222 sq.

Sivaism, Tamil, II. 212 sq.

Sivaite Tantrism, II. 139

Sivaji (Maratha), I. 31; II. 157, 161, 256

Siva Kaivalya, III. 117 sq., 146

Siva-mukham, III. 144

Sivananabotham, II. 205

Sivananar, II. 221

Siva-radha, III. 146

Siva-Soma, III. 119

Sivasrama, III. 134

Siva Sutras, II. 205, 222, 224, 225

Sivavakyam, II. 220

Siva Vishnu, III. 181

Skanda (Kartekeya), II. 145, 202 Purana, II. 220

Skandas, I. 123, 186, 190, 198, 209, 218 sq., 223, 229, 230; II. 67; III. 175

Skardo, III. 20

Skeen, III. 13

Skoptsys, I. xxxvi, lxx, 122

Slave Sultans, I. 29

Slavonic (Slavs), I. 54, 63; III. 191

Sleep, I. lxiii, 82 sq.; II. 302

Slokas, II. 104

Smaradahana, III. 171

Smarta Acaryas, II. 237

Smartas, I. xxxiv, xxxvi, xxxviii, xl; II. 189, 209, 222

Smith (Vincent), I. xix, 15, 32, 267, 271; II. 64, 76, 88, 149, 159, 172, 187; III. 260, 414, 432, 453

Smriti, I. lxxv, 54, 217; II. 189, 210

snadar, III. 352

Snanadroni, III. 147

Socrates, I. 94, 142

bSod-nams, III. 361

Soenda, III. 158

Soerabaja, III. 158, 161, 165

Sogdiana, I. 276; II. 139; III. 189, 191, 192, 201, 206

Sohgaura copper-plate, III. 74

Solar deities, II. 28

Solomon, I. 94; III. 430

Soma, I. 39, 58, 69, 90, 103

Somaj, III. 412

Somananda, II. 223

Somanaradittyar, II. 318

Somapuri, II. 111

Somdec prah sanghrac, III. 131

Somnath, I. 28; III. 455

Son of Heaven, III. 235

Sona, III. 50

Sonadanda Sutta, I. 131, 135, 152

Sonagir, I. 121

Sonaka, I. 256, 257

Sonari, I. 269

Songkran, III. 93

Songs of the Monks and Nuns, I. 171, 242

Soshyos, III. 451

Sotapanno, I. 227

Soul, I. l sq., ci sq., 260; II. 204, 236, 239, 297, 300; III. 116. Cf. Atman, Anatta, Jiva, Purusha, Pasu, Reincarnation

South Indian inscriptions, II. 278

Southern Star, the, III. 342

Soyen Shaku, II. 42

Spanda, II. 223, 224 Karikas, II. 223

Specht, III. 201

Spells. See Dharanis, Mantras

Spenta Mainyu, II. 198

Sphutartha, II. 89

Spiritualism, III. 229

Spirit world, I. 330; III. 81. See Nats, Phis, Preta-bhut

Sraddha, II. 53, 180

Sramanas, I. 95; III. 245

Sravakas, II. 80, 114, 129; III. 324

Sravakayana, II. 4

Sravana Belgola, I. xli, 114, 117, 120, 121; II. 214

Sravasti, II. 30, 93

Srey Santhor inscript., III. 122, 123

Sri, II. 145, 228; III. 114 Champesvara, III. 113 Dharmaraja, III. 80, 81 Guhya Samaja, III. 375 Harsha, III. 453 Herukaharmya, III. 150 Jalangesvara, III. 113 Jayakshetra, III. 113 Kantha, II. 205 Mahendresvari, III. 115 Mandaresvara, III. 113

Sribhashya, II. 182, 186, 229, 233, 234, 235, 237; II. 420

Sribhoja, III. 162

Srimararaja, III. 139

Srinagar, I. 269

Sringeri (Abbot and monastery), I. 208, 210, 211; II. 176; III. 147

Srinjaya, I. 88

Sriparama-purohita, III. 146

Sri-perumbudur, II. 233

Sri Rajasanagara, III. 159

Sriranga, II. 173, 190, 222, 232, 233, 234, 237

Srisailam, II. 227

Srisampradaya, II. 233

Srisanabhadresvara, III. 147

Sri Sikharesvara, III. 113

Srisomasarman, III. 120

Sri Suryavamsa Rama, III. 83, 84, 96 Vaishnavas, II. 233, 235, 241 Vinaya, III. 138, 148

Srok Kampuchea (Khmer), III. 101

Srong-tsan-gan-po (king), III. 347

Srosh, III. 221

Srut Gopal, II. 265

Sruti, I. lxxv, 54; II. 310

Ssu, III. 217

Ssu-Chuan, III. 349

Stael Holstein, II. 64

Stand der indischen Philosophie zur Zeit Mahaviras und Buddhas, I. 97

Stanton, III. 319

Starr, F., III. 336

State-craft, I. 18

Statue portraits, III. 114 sq.

Stcherbatskoi, II. 87

Stein, I. xxxi; II. 127; III. 3, 193, 195, 196, 207, 209, 210, 218, 245, 301, 378

Steiner, III. 395

Stevenson, Mrs., I. 105

Stha, I. 116

Sthanakavasi, I. 116

Sthavira, I. 260; II. 100, 101, 103; III. 45, 149

Sthiramati, II. 10, 46, 94

sthula-sarira, II. 32

Stories of the Eighty-four Vaishnavas, II. 251

Strabo, III. 415, 431, 450

Studies in Mystical Religion, II. 313

Stupa, I. 119, 169; II. 76, 85, 98, 143, 172; III. 22, 65, 132, 165, 193, 194, 239, 270, 325

Suali, II. 321

Subandhu, II. 98

Subbashita Sangraha, II. 121, 123

Subhadda, I. 154, 166

Subhashita, II. 104

Subhuti, III. 360

Subjective reality, I. 327

Subrahmanya, II. 222

Sucandra, king, III. 386

Suchin, III. 261

Suchow, III. 192

Sudarsana, III. 298, 387

Sudas, I. 20, 59

Suddhadvaita, II. 248, 318

Suddhavidya, II. 319

Suddhodana, I. 131, 133, 148

Sudhanvan, king, II. 110, 207

Sudharman, I. 111

Sudras, I. 72; II. 85, 173, 185, 260; III. 183, 219

Suffering (cause of), I. 144, 206

Sufism, I. xii, ci; II. 239, 266; III. 460

Sugata, III. 168

(La) Suggestion, I. 318

Suhrillekha, II. 85; III. 286

Suhtankar, II. 73

Sui Annals and dynasty, III. 101, 206, 257 sq., 289, 293

Suicide, I. lxx, 205; II. 104; III. 329

Sujara, I. 175

Sukham, I. 224

Sukhavati, II. 23, 28, 103; III. 219, 220

Sukhavati-vyuha, II. 5, 14, 19, 27 sq.; III. 220, 283, 284, 295, 313, 428

Sukh Nidhan, II. 265

Sukhothai, III. 79 sq., 82, 85 (Sukhodaya)

Sukhtankar, II. 315

Sukshma-sarira, I. li

Suku temples, III. 168

Sulagandi, III. 73

Sultanates, I. 29, 30

Sultan Muhammad Bahmani, III. 461 Shahid, III. 459

Sumangalavilasini, III. 23, 30

Sumati (queen), Play, II. 237

Sumatra, I. xii; III. 104, 107, 151, 161-163

Sumedha, I. 343

Su-men-ta-la, III. 163

Sumerugarbha, III. 283

Sumpa, III. 353, 381

Sun (Buddha), III. 317

Sundara (king), I. 114 (writer), II. 215

Sundari, I. 157

Sung dynasty, III. 148, 158, 205, 242, 253, 269, 282, 289, 290, 301

Sunga dynasty, I. 22; II. 68

Sung Yun, II. 65, 96; III. 209, 211, 254, 256

Sun-worship, II. 98, 109, 146, 156; III. 452, 453

Sunya (Sunyam, Sunrata, Sunyata), II. 38, 43, 51, 52, 55, 67, 73, 75, 115, 198; III. 173

Sunyamurti, II. 116

Sunya Purana, II. 114

Sunya Samhita, II. 115

Sunya-vada, I. 303; II. 322

Supernatural, the, I. 141, 161, 174, 304. See Miracles

Superstitions, I. xxxvii; II. 121; III. 230 sq., 240, 334, 344. See Aboriginal deities, Animism

Suppiya, I. 289

Supreme Spirit, II. 46, 137, 179, 193, 194, 199, 229, 238, 243, 290, 294

Surangama, III. 284

Surangama Samadhi, II. 56

Surashtra, I. 23; III. 451

Surdas, II. 191

Surendrabodhi, III. 379

Sur-sagar, II. 191

Surya, I. 57; II. 146; III. 184, 186, 453, 454

Suryagarbha Sutra, II. 58; III. 215

Suryanarayana, II. 114

Suryavamsa Rama (Sri), II. 7; III. 11

Suryavarmadeva, III. 149

Suryavarman, III. 110

Suso, I. 317

Sutasoma Jataka, III. 172, 176, 181, 442

Sutra Kritanga, I. 111, 116

Sutralankara, II. 49, 83, 169; III. 439

Su-Tsung, III. 263, 274

Sutta, I. lxxiii, 98, 129 (meaning), 130, 150, 166, 172, 258, 277 sq.

Suttanta, I. 129

Sutta Nipata, I. 117, 133, 135, 164, 216, 232, 279, 289; II. 160, 197; III. 42, 299 Sangaha, III. 56 Vibhanga, I. 277, 289

Suvarnabhumi, III. 6, 52, 59, 103

Suvarna-dvipa, III. 353

Suvarna-prabhasa-sutra, II. 32, 54, 60; III. 191, 215, 284

Su-Wu, III. 105, 113

Suyagadangam, I. 116

Suzuki (Zeitaro), II. 10, 34, 42, 44, 56, 71, 83

Svabhava, II. 39

Svabhava-kaya, II. 32

Svabhava-vada, I. 98

Svacchanda, II. 224

Svankalok, III. 79

Svasamvedyopanishad, II. 322

Svayambhu, II. 20, 57, 118 Purana, II. 20, 55, 118, 119; III. 383

Svetadvipa, II. 196; III. 425

Svetaketu, I. 8

Svetambara, I. 111, 112, 116, 117, 120

Svetasvatara Upanishad, I. 85; II. 180, 182, 187, 219, 296, 302, 305

Swaminarayana, II. 175, 252

Swat, II. 126

Swedenborg, I. lv

Swinburne, I. lxvi; II. 287

Swing rites, I. 100; II. 115; III. 94

Syadvada, I. 108

Syama, III. 79

Syllabaries, use of, III. 300

Symbolism, I. lxx

Synod, III. 34

Syria, I. 268; III. 430

Syriac, III. 189

Syrian Christianity, II. 226

Ta-A-lo-han-nan-t'i-mi-to-lo-so-shuo-fa-chu-chi, III. 326

Tabaristan, III. 199

Tabat-i-Nasiri, II. 112

Ta Chi, III. 282

Ta Chieng, II. 3

Tagara (Ter), III. 106, 155

Tagaung, III. 47, 50

Tagore Devendranath, I. 76; II. 287 Rabindranath, I. 46; II. 45

T'aiping Rebellion, III. 232, 319

Tai-shih-chih, II. 23

Tai-Tsu, III. 270, 275, 289

Tai-Tsung, III. 259, 260, 264, 270, 279, 288, 327

Taittiriya Aranyaka, II. 153

Taittiriya school, I. lxxiii, 78 sq. Upanishad, I. 46, 72, 78, 81, 84

Tajih, II. 27

Ta-jih-ching, II. 58; III. 284, 317

Ta-jima, II. 88; III. 265

Takakusu, I. 258; II. 3, 55, 78, 81, 82, 90, 103, 104, 125; III. 162, 217, 256, 283, 286, 298, 315, 329

Ta Keo, III. 132

Takshasila, I. 282; II. 100; III. 220

Talaings, III. 28, 29, 45, 46, 51, 100

Talifu, III. 79

Talikota, I. 30

tamas, II. 298

Tamilian Antiquary, II. 215, 219

Tamil Puranas, II. 183

Tamils (language, literature, etc.), I. xxiv, xli, 108, 114, 118; II. 96, 182, 189, 191, 192, 204, 211, 212, 216; III. 5, 11 sq., 26, 42 sq., 416

Ta Ming San Tsang, III. 289

Tamluk, II. 94

Ta-mo, III. 255

Ta-mohsue-mailun, III. 304

Tamralipti, II. 92

tan-dhan-man, II. 250

T'ang dynasty, II. 18; III. 54, 154, 155, 193, 198, 202, 204, 206, 208, 209, 210, 242, 258-269, 289, 290, 301, 337

Tangri, III. 216

Tanguts, III. 208, 212

Tanha, I. lxxvii sq., 144, 198, 206, 208, 209

Tanjore, I. 26; II. 214; III. 5, 16, 44

Tanjur, the, III. 351, 372 sq.

Tanmatra, II. 299

Tantoc Panggelaran, III. 171

Tantras (Tantrism), I. xxxvi, lxxiv, lxxxi, lxxxvi, lxxxviii, 49, 67; II. 4, 8, 9, 21, 32, 55, 61, 62, 87, 121, 185, 188 sq., 274 sq., 306, 342; III. 40, 173, 293, 372, 375, 462

Tantra Sastra, II. 281

Tantravarttika, II. 207

Tantrayana, III. 316

Tantri, III. 172

Tantric Buddhism, II. 126, 129, 130; III. 51, 52, 349 school, III. 316-320 texts, II. 121; III. 265

Tantular, III. 176

Tanunapat (Agni), I. 57

Tao, II. 42; III. 216

Tao-an, III. 295

Tao Hsin, III. 308

Tao Hsuan, III. 316, 326

Taoism, I. lxxxiii, 49, 306; II. 284; III. 125, 193, 216, 227 sq., 241, 252, 258, 267, 271, 275 sq., 305, 319

Taoist deities, III. 342

Tao-mi-to Ching, III. 295

Tao-te-Ching, III. 246, 247

Tapa, III. 183

Tapas, I. 71, 119. See Asceticism

Tapasi, III. 141

Ta Prohm temple, III. 123

Tapussa, III. 50

Tara, II. 16-19, 27, 105, 122 sq., 277, 280; III. 156, 165, 169, 173, 219, 348, 393

Tara, the White, III. 383

Taranatha, II. 56, 63, 65, 68, 78, 80, 87, 111, 112, 113, 115, 125, 126, 128, 129; III. 52, 108, 123, 156, 177, 180, 219, 306, 307, 331, 360, 363, 381, 398, 453

Taranatha Vidyaratha, II. 281

Tarigs, I. 238

Tarim basin, I. xxvi; II. 17; III. 188 sq., 349, 452

Tartar states, III. 8, 126, 249, 268

Tashiding, III. 371

Tashihchi, III. 327

Tashi Lama, II. 113; III. 370, 371

Tashi-lhun-po, III. 345, 360, 399

Tashkent, III. 199, 202

de Tassy (Garcin), II. 262

Tathagata, I. 110, 133, 163, 164, 166, 167, 168, 228, 230; II. 26, 38; III. 166, 216, 446 Garbha, II. 34, 43, 75, 84, 87 Guhyaka, II. 55, 61, 123; III. 375

Ta-Tsi, II. 57

Tattanattu Pillai, II. 220

Tat tvam asi, I. 81

tattvas, II. 204, 297, 319

tattvatraya, II. 237

Ta'-t'ung-fu, III. 193

Taunggwin Sayadaw, III. 66

Taungu, III. 53

Tauric Artemis, II. 276

Taw Sein Ko, III. 49, 55, 59

Taxila (Takshasila), I. xxxi, xxxv, 21, 23; III. 450. Now Rawal Pindi

Taylor (Isaac), III. 356

Ta Yueh Chih, III. 244

Ta Yun Ching, III. 261

Teachings of Vedanta according to Ramanuja, II. 315

Teg Bahadur Guru, II. 268, 270

Tegri, III. 354

tejas, II. 196

Telang, II. 207

Tel-el-Amarna, III. 432

Telinga Brahmans, II. 249

Telingana, III. 46

Telopa (Tailopa), III. 387

Telugu, I. 118; II. 219

Temple, Sir. R.C., III. 49, 51, 68, 69

Temple ritual, I. lxxxiv; II. 174; III. 42 sq., 331 sq., 389 sq., 400 (Tibetan)

Temples, I. xxix, xxxiii, xlii, xlvi, lxxxiv sq., 114, 115, 119 (Jains); II. 172, 174; III. 74, 165 sq., 184 sq., 325, 343, 356. See also Chedis, Dagobas, Pagodas, Stupas

Tenasserim, III. 73

Tendai, III. 310, 404

Tengalais, II. 163, 231, 235

Tenggarese, III. 157, 182

Tennent's Ceylon, III. 26, 33

Tennyson, I. 329

Tephu, III. 371

Ter, III. 194

Terai, I. 266

Terebinthus, III. 446

Terma, III. 350

Terminology, ambiguities, I. 8, 189; III. 224

Teshu Lama, III. 280

Tetsu-yen, III. 291

Textbook of Psychology, I. 190

Tezpur, II. 127

Thadominpaya, III. 48

Thagya, III. 69

Thai, the, I. xxv; III. 79, 81

Thanangam, I. 116

Thanesar, I. 25, 55

Thapinyu, III. 56

Tharrawadi, III. 65

Thathanabaing, III. 66, 72

Thaton, III. 6, 28, 29, 46, 48, 50, 55

Theg-dman, II. 3

Thegpa-chen-po, II. 3

Theopathic condition, II. 161

Thera, I. 256; III. 30

Theragatha, I. 137, 139, 170, 180, 200, 279; II. 181; III. 240, 297

Therapeutae, III. 434, 436

Theravada, I. 261, 262; II. 48, 62, 162

Therigatha, I. 171, 279; II. 181; III. 240, 299

Theriya Nikaya, III. 40

Thesmophoria, I. 101

Thibaut, II. 316

Thibaw, king, III. 49, 66, 71

Thib-Ching-Cha, III. 94

Thohanbwa, III. 61

Thomas, III. 396

Thompson, Francis, II. 162, 183

Thompson, P.A., III. 89

Thonmi Sanbhota, III. 348, 378

Thor, I. 63

Thot-Kathin, III. 93

Thought transference, III. 304, 309

Thrace (Thracians), III. 435

Three Bodies. See Trikaya

Three kingdoms, III. 249

Previous Part     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15     Next Part
Home - Random Browse